Beroepsoriëntatie in het bachelorcurriculum Informatica

In het bachelorcurriculum informatica maken studenten op verschillende manieren en in verschillende fases kennis met hun potentiële beroepenveld.

  • Gedurende de hele bacheloropleiding vinden verspreid bijeenkomsten plaats in het kader van de cursus Reflectie en Beroepsoriëntatie. Dit kunnen bv. lezingen zijn door vertegenwoordigers van een bedrijf, excursies naar een bedrijf, of lezingen door onderzoekers die zich met een bepaald gebied bezighouden. Ook studievereniging Thalia draagt een steentje bij aan de organisatie van dergelijke activiteiten.
  • In het kader van het portfolio wordt aan studenten gevraagd te reflecteren op hun eigen ontwikkeling en ook op bepaalde onderwerpen, ook in het kader van hun toekomstige beroep.
  • In het derde jaar maken studenten in de cursus Software Engineering kennis met het GIP-house: een software bedrijf gerund door en voor informaticastudenten, waarin gewerkt wordt met echte opdrachtgevers en projecten, en waarin studenten gedurende hun hele studie verschillende rollen doorlopen (van programmeur of uitvoerder (in de bachelorfase) tot manager of eigenaar van een nieuw bedrijf (in de masterfase). Een aantal cursussen in het Informaticacurriculum - zowel in de bachelorfase als in de masterfase -  is rondom het GIP-House georganiseerd.
  • Door de profilering in de richting van Cybersecurity dan wel Computing kan een student al in belangrijke mate voorsorteren op een mogelijke specialisatie in zijn toekomstige beroepsleven.

Naast deze curriculaire en extra-curriculaire activiteiten die vanuit de opleiding worden aangedragen, kunnen studenten van de faculteit NWI ook terecht bij de Career Service Science voor verdere oriëntatie, carrière-advies of workshops.