Minor Informatica en Informatiekunde voor Bedrijfskunde

LET OP: nieuwe opzet 2016-2017

Betrokken opleidingsinstituut: Informatica en Informatiekunde

Bestemd voor: studenten Bedrijfskunde

Aantal ec: 18 ec

Toelichting

Informatica en ICT zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Informatica en Informatiekunde zijn is daarom als ondersteunende discipline ook voor andere opleidingen, en ook voor Bedrijfskunde relevant. Voor vrijwel alle bedrijven is het tegenwoordig cruciaal om slim en effectief gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT. Dit is echter allerminst eenvoudig en er worden veel fouten gemaakt en kansen gemist. Binnen het bedrijfsleven en bij de overheid bestaat daarom momenteel een enorme vraag naar afgestudeerden met zowel kennis van bedrijfskunde als van ICT. Het raakvlak tussen deze aspecten is Informatiekunde, het vakgebied dat kijkt naar het ontwerp van ICT systemen en de afstemming van zulke systemen met gebruikers en organisaties.

Wil je je kennis van Bedrijfskunde versterken met ICT-skills? Dan is de minor Informatica/Informatiekunde voor Bedrijfskunde een interessante optie! Je traint in deze minor je abstractievermogen, analysevermogen en ontwerpvaardigheden. Daardoor ben je in staat beter tot de essentie van een IT probleem door te dringen en kun je effectiever bijdragen aan een bedrijfsomvattende oplossing. De bedoeling van de minor Informatica/Informatiekunde is om studenten Bedrijfskunde kennis bij te brengen van de formeel-constructieve benadering die zo typisch is voor de Informatica en Informatiekunde. Deze minor is ook een voorbereiding om daarna  de éénjarige Master Information Sciences te gaan doen.

Deze minor van 18 EC bestaat uit de volgende cursussen:

Daarnaast is het vak Formeel Denken (NWI-IPK001, kwartaal 1 en 2, 6EC) aanbevolen maar niet verplicht als onderdeel van de minor.

Bij Imperatief Programmeren maak je kennis met software als basis van alle ICT  – niet om nu expert te worden in programmeren, maar wel om te snappen hoe software werkt. In het vak Modelleren word je getraind in de beginselen van het conceptuele denken en redeneren, en leer je een informele beschrijving van informatiesystemen om te zetten naar een formele specificatie.  De vakken Databases en Requirement Engineering bouwen voort op Modelleren. Bij Databases leer je hoe dit soort modellen effectief kunnen worden omgezet naar een informatiesysteem, in dit geval een database (met behulp van de database-taal SQL). Bij het vak Requirement Engineering leer je hoe in overleg met stakeholders (zowel opdrachtgevers als eindgebruikers) tot een specificatie van een te bouwen informatiesysteem komt. Het vak Security geeft je inzicht in de kern van beveiligingsproblemen, zodat je in staat bent over oplossingen na te denken vanuit de wetenschap wat (theoretisch) de mogelijkheden, beperkingen en risico's zijn. Security en privacy worden namelijk steeds belangrijkere aspecten van ICT systemen. Bij het vak Formeel Denken maak je kennis met de logica en wiskundige manieren om talen te beschrijven, allebei technieken die een belangrijke rol spelen bij het beschrijven van en redeneren over computersystemen.

Voor de wiskunde achtergrond die bij sommige van de bovenstaande vakken (m.n. Security) een rol speelt kan het nuttig zijn het vak Wiskundige Structuren (IPC020, 1ste kwartaal, 3EC) te volgen.

Als je graag in een persoonlijk gesprek wilt onderzoeken of deze minor iets voor je is, neem dan contact op met de studieadviseur Informatica, Perry Groot ().