Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica - programma

Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica bevat verplichte wiskundecursussen, verplichte informaticacursussen, keuzecursussen wiskunde, keuzecursussen informatica en tot slot, vrije ruimte. In onderstaande overzichten zijn de groen gemarkeerde velden cursussen op het gebied van de wiskunde, de witte velden (m.u.v. de vrije keuze) verplichte cursussen op het gebied van de informatica, en de oranje en blauwe velden keuzecursussen op het gebied van de informatica. Het volledige programma van de dubbele bachelor omvat 225 ec, waarvan 75 ec in de propedeuse.

Belangrijk:
*Voor studenten die in 2016 starten, is het ook mogelijk de cursus NWI-IPC002 Talen en Automaten, die in onderstaande schema's in het tweede jaar vermeld staat, in het eerste jaar te doen. Dit heeft een iets zwaardere studielast in het eerste jaar tot gevolg, maar kan (afhankelijk van de gekozen cursussen) leiden tot een gunstigere verdeling van de studielast in het tweede jaar. Mocht je dit willen doen of hierover vragen hebben, bespreek je planning dan eerst met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens ().


1e jaar

1e kwartaal        

2e kwartaal

 3e kwartaal     

4e kwartaal      

NWI-NP003B
Calculus 1
(3 ec)
NWI-NP004B
Calculus 2
(3 ec)
NWI-NP005B
Calculus 3
(3 ec)
NWI-NP006B
Calculus 4
(3 ec)
NWI-NP009C
Lineaire Algebra 1
(3 ec)
NWI-NP010B
Lineaire Algebra 2
(3 ec)
NWI-NP011B
Lineaire Algebra 3 
(3 ec)
NWI-NP012B
Lineaire Algebra 4
(3 ec)
NWI-WP020
Inleiding in de Wiskunde
(3 ec)
NWI-WP021
Groepentheorie 1
(3 ec)
NWI-WP001B
Analyse 1
(6 ec)
NWI-IPC021
Security
(6 ec)
NWI-WP022B
Groepentheorie 2
(3 ec)
NWI-NB004B
Kansrekening
(3 ec)
NWI-IPC014
Imperatief programmeren 1
(3 ec)
NWI-IPC015
Imperatief Programmeren 2
(3 ec)
NWI-IPI005
Object Oriëntatie
(6ec)
NWI-IPC019
Modelleren
(3ec)
NWI-IPC006
Processoren
(3 ec)
NWI-IPC024
Databases
(3 ec)
NWI-IPC029
R&D: Project
(6 ec)

Totaal 18 ec

Totaal 18 ec

Totaal 18 ec

Totaal 21 ec

 

*Optioneel te volgen
in het eerste jaar:
NWI-IPC002
Talen en Automaten
(3 ec)

   

Postpropedeuse

Let op: enkele cursussen in het tweede en derde jaar zijn verplaatst ten opzichte van voorgaande jaren. Het schema hierna is het programma-aanbod zoals dat van kracht is in studiejaar 2016-2017.

Door verplaatsing van informaticacursussen in het reguliere informaticacurriculum is het programma in het tweede kwartaal van het tweede jaar relatief zwaar belast. Mocht je hierdoor in de problemen komen of willen overleggen over een alternatieve planning, maak dan een afspraak met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens.

Programma 2e Jaar   

In het tweede en derde jaar is er sprake van keuzeruimte met betrekking tot de Informatica. De roze gekleurde cursussen vallen onder de specialisatie Computing; de blauw gekleurde cursussen vallen onder de specialisatie Security. Het is de bedoeling dat je 18 ec aan keuzecursussen binnen één van deze specialisaties doet. De wiskunde keuzecursussen zijn te vinden in het overzicht van het Wiskunde aanbod van dat jaar.

De totale omvang van de postpropedeuse moet uitkomen op 150 ec (waarbij de minorruimte en vrije keuze optimaal zijn benut en ingevuld met cursussen in de wiskunde en informatica).

1e kwartaal 

 2e kwartaal

 3e kwartaal

4e kwartaal 

NWI-WB001B Analyse 2
(6 ec )

NWI-WB027B Topologie
(6 ec) 

 NWI-WB012B
Ringen en Lichamen
(6 ec)

NWI-WB008C
Logica
(6 ec)

NWI-WB011C
Discrete Wiskunde
(6 ec)

 NWI-NB019C
Complexe Functies
(3 ec)

 NWI-IBC019
Operating Systems
(3 ec)
NWI-IBC020
Informatiesystemen
(3 ec)

 NWI-IBC026
Semantiek en Correctheid
(3 ec)

NWI-IBC035
Academisch Schrijven
voor Informatici
(3 ec)  

NWI-IBC027
Algoritmen en Datastructuren
(6 ec)

  NWI-IBC021
Netwerken en Gedistribueerde Systemen
(6 ec)
NWI-IPC002
Talen en Automaten
(3 ec)
 NWI-IBC031
New Devices Lab
(3 ec)
 NWI-IBC025
Berekeningsmodellen
(3 ec)
  NWI-IBC029
Functioneel
programmeren 1
(3 ec)
 NWI-IBC030
Functioneel
Programmeren 2
(3 ec) 
NWI-IBC024
Software Verificatie
(3 ec)

NWI-IBI008
Data Mining
(6 ec) 

  NWI-IBC022
Network Security
(3 ec)
   NWI-IBC034
Operating Systems Security
(3 ec)
NWI-IBC023
Introduction to Cryptography
(6 ec)

Totaal  15 tot 18 ec

Totaal 21 tot 24 ec 

 Totaal  12 tot 18 ec

 Totaal  15 tot 21 ec


Programma 3e jaar

1e kwartaal

 2e kwartaal

 3e kwartaal

 4kwartaal

NWI-WB007B
Inleiding Statistiek
(3 ec)

NWI-WB003E
Gewone Differentiaal- 
vergelijkingen (3 ec)

 NWI-WB025C
Modellenpracticum
(6 ec)

 Keuze
Wiskunde (12 ec)

NWI-NM066C
Numerical Methods
(3 ec)

 NWI-IBI010
Reflectie en Beroepsoriëntatie
(3 ec, aftekenen)
 
NWI-IBI007
Onderzoeksmethoden
(3 ec)

NWI-I00036
ICT en Samenleving
(3 ec)

NWI-IBC028
Complexiteit
(3 ec)

   NWI-IBC003
Berekenbaarheid
(3 ec)
NWI-IBI001
Software Engineering
(6 ec)
 

NWI-IBC036
Big data
(6 ec)

 NWI-IBC037
Recht voor Informatici
(3 ec)

 NWI-IBC038
Privacy and identity
(3 ec)
NWI-IBC039
Organizing Cyber Security
(6 ec)

Vrije keuze (9 ec)

 Bachelorscriptie** (12 ec)
 

Totaal  tot 18 ec

Totaal tot 21 ec

Totaal 18 tot 21 ec  

Totaal tot 18 tot 21 ec

 *   Reflectie en beroepsorientatie: voor Informatica-studenten; portfolio, wordt na 3 jaar afgetekend
** De bachelorscriptie kan naar keuze bij Wiskunde of Informatica worden gedaan. Een onderwerp op het grensvlak van beide disiplines is de meest ideale keuze, maar dit wordt niet geëist. 

Keuzeruimte

De keuzeruimte wordt ingevuld met een samenhangende reeks van Bèta-cursussen. Het gekozen pakket dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie.