Het speelveld van de opleiding

In de opleiding krijg je te maken met de volgende deelgebieden:

component

beschrijving

Kern

Programmeertalen

Wat zijn programmeertalen? Hoe beschrijf je ze? Waarin onderscheiden programmeertalen zich? Hoe kun je redeneren over het gedrag van programma's?

Algoritmiek Informatie

Wat is een algoritme? Wanneer is een algoritme correct? Hoe presteren ze? Welke methodes zijn inherent inefficiënt? Is het mogelijk om voor elk probleem een algoritme te bedenken?

Systeemarchitectuur

Wat is informatie en kennis? Hoe vang je informatie en kennis in data? Hoe verwerk je informatie en kennis met behulp van computers? Hoe presteren de zo verkregen informatiesystemen? Hoe werkt een computer? Hoe zijn moderne processoren opgebouwd? Wat is de rol van een besturingssysteem  ?

Wiskundige structuren

Op welke wiskundige onderdelen zijn fundamentele informaticaconcepten gebaseerd?

Combinatiegebieden

Distributie 

Wat is een computernetwerk? Welke soorten van communicatie kun je onderscheiden, wat zijn karakteristieke problemen, en welke methode zijn er om deze op te lossen? Wanneer is een netwerkprotocol correct? Hoe beschrijf, ontwerp en bestuur je computers en netwerken?

Security

Waarom is beveiliging van gegevens en communicatie van belang? Hoe bouw je veilige systemen? Hoe bepaal je de kwetsbaarheden van een systeem of organisatie? Welke juridische/maatschapelijke aspecten spelen hierbij een rol?

Intelligente systemen

Hoe kunnen computers leren? Hoe vind je relevantie informatie in grote hoeveelheden data? Hoe bestuur je een robot of een vliegtuig? Hoe bouw je programma's die menselijk gedrag vertonen?

Omgevingsinteractie

Hoe zijn computersystemen ingebed in andere systemen en in de maatschappij? Hoe zitten organisaties in elkaar? Hoe werken mensen en computers optimaal samen? Hoe werkt de Informatica samen met andere wetenschappen?

Methoden en technieken

Development Research

Hoe ontwerp je software voor complexe problemen? Hoe zetten we de verschillende componenten in om producten te maken die doen wat ze moeten doen? Hoe organiseer je grote softwareprojecten? Hoe onderzoek je een bepaald probleem systematisch? Wat heb je nodig om een probleem op te kunnen lossen? Hoe combineer je de componenten in het wetenschappelijk onderzoek?

Professionele issues

Welk rol spelen computersystemen in onze maatschappij? Wat kun je als afgestudeerde bijdragen aan de maatschappij? Wat zijn de gevolgen van de alsmaar toenemende automatisering?

Wiskundige technieken

Hoe kun je nauwkeurig, scherp en glashelder redeneren? Hoe los je een informaticaprobleem wiskundig  op?

Extern

Minor

Samenhangend geheel van colleges in een vakgebied naar keuze.

Vrije keuze

Cursus(sen) te kiezen uit het totale aanbod van de universiteit.


Deze deelgebieden komen terug in de doelstellingen en eindtermen zoals deze elders in de gids staan verwoord.