Minor Kunstmatige Intelligentie

Betrokken faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Suggestie voor: studenten Informatica

Aantal ec: 18 ec

Korte toelichting

De minor Kunstmatige Intelligentie omvat een basispakket van 18 ec, dat voor studenten Informatica met enkele cursussen kan worden uitgebreid tot een volledig schakelpakket om te kunnen instromen in de master Artificial Intelligence. N.B. De cursussen worden geroosterd door Sociale Wetenschappen; onderlinge overlap of overlap met het informaticarooster kan niet worden uitgesloten.

Cursussen

BASIS MINOR VAN 18 EC

 

 

 

Cursuscode

Cursusnaam 

ec 

niveau 

 roostering

SOW-BKI212a

 Artificiële Intelligentie: search, planning and machine learning

6

2

 kwartaal 3+4

SOW-BKI247

 Cognitive Robotics

6

2

 kwartaal 1+2

SOW-BKI329

 Representation and interaction

6

3

 kwartaal 1+2

         

OVERGANGSPAKKET BSc CS --> MSc AI (32-36 EC) (*)
Basis minor van 18 EC PLUS een combinatie van vakken van minimaal 14 EC uit het volgende lijstje:

Cursuscode

Cursusnaam 

ec 

niveau 

 roostering

SOW-BKI211

Computational and formal modelling

6

3

 kwartaal 1+2

SOW-BKI230A

Neural Networks 

6

2

 kwartaal 3+4

SOW-BKI323

Brain-Computer Interfacing

6

3

 kwartaal 1+2

SOW-PSB3BC25N

Neurophysiology of Cognition and Behaviour (**)

4

3

kwartaal 2

SOW-PSB3BC20N

Language in action

4

2

kwartaal 2

         

(*) het verdient aanbeveling om zich bij de keuze te laten adviseren door de coördinator van de masteropleiding

(**) Neurophysiology vereist als voorkennis een "brein" vak. Neurale netwerken wordt als zodanig door de docent geaccepteerd.