Informatica: Wijzigingen en overgangsregelingen

Het informatica curriculum van 2016 is niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar; om beter gebruik te maken van voorkennisrelaties tussen cursussen zijn er alleen enkele cursussen verplaatst van kwartaal, met name in het tweede jaar.

Het Informatiekunde curriculum is nu afgebouwd; dit betekent dat cursussen die alleen in dat curriculum voorkwamen, nu ook niet meer worden aangeboden. De inhoud van de cursus NWI-IBK008 Architectuur in de Digitale Wereld wordt deels geincorporeerd in de cursus NWI-IPC023 Requirements Engineering.

Wijzigingen en overgangsregelingen 2016-2017

Jaar

Cursuscode

Cursusnaam

Wijziging

Overgangsregeling

2e jaar

 NWI-IBC003

Berekenbaarheid

Om curriculumtechnische redenen is de cursus verplaatst van kwartaal 1 naar kwartaal 2.

Geen.

2e jaar  NWI-IBC016 Combinatoriek

Om curriculumtechnische redenen is de cursus verplaatst van kwartaal 2 naar kwartaal 1. De cursus vormt daarmee voorkennis voor de cursus Calculus en Kansrekening.

Geen.
2e jaar NWI-IBC029 Functioneel Programmeren 1 Om curriculumtechnische redenen is de cursus verplaatst van kwartaal 3 naar kwartaal 2. De cursus vormt daarmee voorkennis voor het New Devices Lab. Geen.
2e jaar NWI-IBC030 Functioneel Programmeren 2 Om curriculumtechnische redenen is de cursus verplaatst van kwartaal 4 naar kwartaal 3. Geen.
2e jaar NWI-IBC017 Calculus en Kansrekening Om curriculumtechnische redenen is de cursus verplaatst van kwartaal 1 naar kwartaal 3.
De cursus volgt daarmee op de cursus Combinatoriek, die nu als voorkennis kan gelden.
Geen.
2e jaar NWI-IPC023 Requirements Engineering De inhoud van de cursus wordt deels aangepast om onderdelen van de opgeheven Informatiekunde cursus NWI-IBK008 Architectuur in de Digitale Wereld te incorporeren. De cursus is verplaatst naar  kwartaal 1. Geen.
2e jaar NWI-IBC022 Network Security De cursus is verhuisd van kwartaal 2 naar kwartaal 4, zodat onderdelen van de cursus Netwerken en Gedistribueerde Systemen als voorkennis kunnen  gelden. Geen.

Ten aanzien van informaticacurricula voorafgaand aan 2014 zijn er aanzienlijk meer wijzigingen. Voor nadere informatie hierover verwijzen we je naar de studiegids van 2014. Voor iedereen geldt: mocht je meer dan 2 cursussen moeten vervangen of kom je door voorgestelde regelingen in de problemen, neem dan contact op met de studieadviseur ( ).

Laat overgangsregelingen altijd vastleggen door de examencommissie. De wijzigingen worden dan formeel opgenomen in je examenprogramma. De cursussen die je ter vervanging van andere cursussen doet worden dan ook zichtbaar in je voortgangsoverzicht.