Organizing Cyber Security

Werkvormen

 • 16 uur begeleid groeps project werk
 • 10 uur excursie
 • 28 uur hoorcollege
 • 24 uur onbegeleid groeps project werk
 • 8 uur onbegeleid individueel project werk
 • 2 uur presentatie door studenten
 • 80 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

 • Cyber security governance
 • Naast colleges en enkele individuele opdrachten, wordt dit onderdeel vergezeld van een opdracht waarbij de studenten op basis van de casus Diginotar (of een andere relevante casus) een zogenaamde ‘krachtenveldanalyse’ maken en op basis daarvan een ‘governance-arrangement’ maken (van ‘is’ naar ‘might’ of ‘ought’). Voor het maken van de opdracht krijgen de studenten een korte introductie in de methoden van beleidsonderzoek waarmee ze onderzoektools krijgen aangereikt.
 • Cyber security management
 • Naast enkele colleges en individuele opdrachten, wordt dit onderdeel vergezeld van een opdracht waarbij de studenten op basis van het governance-arrangement uit de vorige opdracht een plan van aanpak maken voor de gesignaleerde risico’s en tekortkomingen uit de casus Diginotar (of een andere relevante casus). De voorgestelde beveiligings- en veiligheidsmaatregelen moeten daarbij kort worden beschreven als wel de wijze waarop het managen van die maatregelen zou moeten worden ingericht.
 • Cyber security crisismanagement
 • Naast enkele (werk)colleges wordt dit onderdeel vergezeld van een opdracht waarbij de studenten in de huid kruipen van de ministeriële commissie crisisbeheersing en proberen een digitale crisis in Nederland te bezweren.
 • De uiteindelijke toetsing van alle onderdelen tezamen vindt plaats via een toets met zowel kennis- als essayvragen. 

Vereiste voorkennis

Geen.

Leerdoelen

Cyber security governance

·         Inzicht in  de achtergronden en kernelementen van verschillende organisatietheorieën, inzicht in hoe beleid tot stand komt en inzicht in hoe te interveniëren in (netwerken van) organisaties.

·         Kunnen construeren van een zogenaamd 'governance-arrangement' n.a.v. een digitale crisis.

Cyber security management

·         Inzicht in  de relatie tussen risico’s, crisis en security mangement vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief.

·         Kunnen uitwerken van een 'governance-arrangement' in een concreet plan van aanpak.

Cyber security crisismanagement

·         Inzicht in  de essenties van (het proces van) crisismanagement in het algemeen en die van een digitale crisis in het bijzonder.

·         Deze inzichten kunnen toepassen in een crisissimulatie.

Inleiding

Organizing Cyber Security gaat over de vraag hoe om te gaan met een digitale crisis en, beter nog, wat te doen om er een te voorkomen. Het vak is verdeeld in de onderdelen cyber security governance, -management en -crisismanagement. Cyber security governance gaat over de wijze waarop de toegang tot (digitale) zaken van waarde is ingericht en bestuurd wordt binnen dan wel tussen organisaties. Het is feitelijk het antwoord op de vraag of het allemaal goed geregeld is en de eerste ‘veiligheidsklep’ in het voorkomen van digitale crisis. Cyber security management gaat over het feitelijke managen van de beveiligings- en veiligheidsmaatregelen die de veiligheid van de toegang tot (digitale) zaken van waarde regelen. Het is na de inrichting en besturing de tweede veiligheidsklep waarmee digitale crisis zoveel mogelijk worden voorkomen. Cyber security crisismanagement tot slot gaat over de organisatie en werkwijze voor als het dan toch misgaat wanneer de voorgaande veiligheidskleppen niet blijken te werken.

Onderwerpen

Cyber security governance

·         Organizational theory 

·         Policy analysis

·         Intervening in organizations 

Cyber security management

·         Risk, crisis and security management 

·         Security management 

Cyber security crisismanagement

·         An introduction to crisismanagement 

·         Crisismanagement

·         Cyber security crisismanagement  

Toetsvorm

Individuele opdrachten (4), groepsopdrachten (3) en een examen met kennis- en essayvragen.

De (groeps)opdrachten tellen voor 40% en het examen voor 60% mee in de eindbeoordeling.

Literatuur

Gebruikte (achtergrond)literatuur zal na elk college via handouts aan de studenten worden uitgereikt.


Deze cursus heeft ook een Engelstalige beschrijving.

Vakcode
NWI-IBC039
Studiepunten
6 ec
Periode
tweede semester
Collegerooster opvragen
SWS / PersoonlijkRooster

Docenten

Opgenomen in

 • Bachelor Informatica