New Devices Lab

Werkvormen

  • 64 uur begeleid groeps project werk
  • 20 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

Enkele colleges over gadgets, de hardware en de software die deze gadgets hun functionaliteit geeft. Project waarin in teamverband software voor concrete gadgets ontwikkeld gaat worden.

Vereiste voorkennis

Programmeervakken uit de propedeuse

Leerdoelen

  • de architectuur van gadgets begrijpen en kunnen gebruiken.
  • software voor de besturing van een gadget kunnen ontwerpen en realiseren. 
  • interactie van apparaten met de omgeving en onderling kunnen realiseren.

Inleiding

In toenemend tempo verschijnen nieuwe apparaten (gadgets) op de markt die de potentie hebben om in de naaste toekomst een grote impact te hebben op ons dagelijks leven en dagelijks werk. Voorbeelden hiervan zijn draagbare apparaten (wearable devices), zoals Vritual Reality brillen en horloges. Andere gadgets zijn slimme lampen, drones en 3D printers. Doordat de ontwikkeling van deze nieuwe apparaten nog in volle gang is, zijn toepassings­gebieden en de manier van gebruik en interactie nog sterk in beweging. Veel van die devices kunnen gekoppeld worden tot het Internet of Things.

Onder de motorkap zijn deze devices vaak een single board computer met enkele sensors en special purpose actuators als een scherm, motoren en/of luidsprekers. Doordat deze computers maar een specifieke taak hebben en er sterke grenzen zijn aan bijvoorbeeld het energie- en geheugengebruik, is de architectuur van de software van deze gadgets doorgaans anders dan die van standaard applicaties.

Door deze apparaten onderling en met meer tradionele apparaten als telefoons, tablets en laptops te laten communiceren onstaat het Internet of Things, IoT. Hiervoor zijn verschillende manieren van communicatie in gebruik, bijvoorbeeld WiFi, Bluetooth, NFC, 433MHz radio en LoRa.

In dit bachelor vak maken we kennis met de hardware en software van dergelijke gadgets. Na een korte inleiding maken we in teamverband een project naar eigen keuze.

Onderwerpen

 
  • architectuur van gadgets
  • embedded software
  • microprocessoren
  • IoT

Toetsvorm

Deze cursus zal beoordeeld worden op grond van het project dat gedaan is tijdens deze cursus. Het project bestaat uit het maken van een toepassing met een of meer new devices. In het algemeen zal dit bestaan uit het maken van software. Dit project wordt in tweetallen gedaan. Over dit project worden korte voortgangspresentaties en een eindpresentatie gegeven. Daarnaast moet er werkende software met voldoende documentatie opgeleverd worden. 

Literatuur

Wordt nog aangekondigd.

Bijzonderheden

Zie http://new-devices-lab.cs.ru.nl/Main_Page

Website


Vakcode
NWI-IBC031
Studiepunten
3 ec
Periode
derde kwartaal
Collegerooster opvragen
SWS / PersoonlijkRooster

Docent

Opgenomen in

  • Bachelor Informatica