Calculus en Kansrekenen

Werkvormen

 • 16 uur hoorcollege
 • 16 uur werkcollege
 • 52 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

hoorcolleges, huiswerkopdrachten en werkcolleges ter bespreking van de opdrachten

Vereiste voorkennis

Discrete Wiskunde 1 en 2

Leerdoelen

Na afloop is de student bekend met fundamentele methodes uit de wiskunde, i.h.b. met differentiëren/integreren, de concepten van kansverdelingen en statistiek.

Inleiding

Basis wiskunde kennis voor Informatica. Onderwerpen uit de Calculus en Kansrekenen worden behandeld.

Onderwerpen

1. Calculus

 • differentiëren: productregel, kettingregel
 • speciale functies: exp, log, sin, cos
 • minima/maxima, partiële afgeleide
 • primitiveren, integreren
 • partieel integreren, substitutie

2. Kansrekening

 • combinatoriek
 • discrete/continue kansverdelingen
 • verwachtingswaarde, spreiding
 • voorwaardelijke kansen, Bayes regel, onafhankelijkheid

Toetsvorm

schriftelijk tentamen / written exam

Literatuur

dictaat, beschikbaar op:

Bijzonderheden

De cursus zal in het engels gegeven worden.


Deze cursus heeft ook een Engelstalige beschrijving.

Vakcode
NWI-IBC017
Studiepunten
3 ec
Periode
derde kwartaal
Collegerooster opvragen
SWS / PersoonlijkRooster

Docenten

Opgenomen in

 • Bachelor Informatica