Databases

Werkvormen

  • 16 uur hoorcollege
  • 16 uur werkcollege
  • 52 uur zelfstudie

Leerdoelen

  1. De onderliggende theorie van databases.
  2. De Data Manipulation Language (DML) van SQL.
  3. Transformatie van conceptueel model naar database model.
  4. De Data Definition Language (DDL) van SQL.
  5. De Data Control Language (DCL) van SQL.

Inleiding

Deze cursus behandelt verschillende aspecten van de levenscyclus van databases. De cursus bouwt voort op de cursus Modelleren, waarin is geleerd hoe een conceptueel informatiemodel gemaakt wordt. Vanuit dat informatiemodel wordt het gewenste informatiesysteem afgeleid. Daarbij gaat het vooral om de onderliggende databasestructuur en de benodigde operaties op de database. In de cursus wordt de taal Structured Query Language (SQL) gebruikt. Ook wordt aandacht besteed aan de onderliggende theorie van databases en aan transformaties van database structuren.

Onderwerpen

Om ervoor te zorgen dat we databases goed kunnen begrijpen, wordt aandacht besteed aan de onderliggende theorie die is gebaseerd op verzamelingenleer. Vervolgens is de Data Manipulation Language (DML) voor ons het belangrijkste deel van SQL. Ook kijken we naar de transformatie van conceptuele modellen naar database modellen. Deze transformatie is belangrijk, omdat de systeemanalyse een conceptueel model heeft opgeleverd, dat nu in een database operationeel moet worden gemaakt. Bovendien kijken we naar de benodigde onderdelen van de Data Definition Language (DDL) en de Data Control Language (DCL).

Toetsvorm

Centraal schriftelijk tentamen aan het eind van het kwartaal.

Literatuur

In de colleges worden slides gebruikt. De college-slides worden verstrekt via Blackboard.


Vakcode
NWI-IPC024
Studiepunten
3 ec
Periode
derde kwartaal
Collegerooster opvragen
SWS / PersoonlijkRooster

Docent

Opgenomen in

  • Bachelor Informatica