Modelleren

Werkvormen

 • 16 uur hoorcollege
 • 16 uur werkcollege
 • 52 uur zelfstudie

Leerdoelen

Na deze cursus kan de student:

 1. Zinnen in natuurlijke taal omzetten in normaalvorm.
 2. Uit een domeinbeschrijving systematisch een conceptueel model afleiden.
 3. De correctheid en volledigheid van dit model beargumenteren.
 4. Conceptuele operaties binnen het domein uitdrukken met behulp van het conceptuele model.

Inleiding

Deze cursus behandelt een aantal aspecten die belangrijk zijn binnen de gehele levenscyclus van systemen. Essentieel is om het betreffende domein goed te begrijpen, correct af te bakenen, de belangrijke concepten binnen dat domein te identificeren, hun onderlinge relaties te bepalen, en vast te leggen aan welke beperkingen hun gedrag moet voldoen. We leggen onze bevindingen vast in een conceptueel model, dat communicatie met de domain expert mogelijk maakt.

Onderwerpen

 1. Normaalvorn voor natuurlijke taal.
 2. Conceptuele modellen.
 3. Constraints.
 4. Complexe typen.
 5. Conceptuele operaties.

Toetsvorm

Centraal schriftelijk tentamen aan het eind van het kwartaal.

Literatuur

In de colleges worden slides gebruikt. De college-slides worden verstrekt via Blackboard.


Vakcode
NWI-IPC019
Studiepunten
3 ec
Periode
eerste kwartaal
Collegerooster opvragen
SWS / PersoonlijkRooster

Docent

Opgenomen in