Informatica - curriculum 2015, propedeuse

We beschrijven hier de propedeuse van curriculum 2015. Ten opzichte van startjaar 2014 is de keuzeruimte in het eerste jaar opgeheven.
Verder zijn de cursussen Software en Web Security 1 en Software en Web Security 2 hernoemd tot Hacking in C, en Web Security.
De codes van deze cursussen zijn niet veranderd.

Propedeuse

 Eerste jaar, 2015-2016, herfstsemester    Eerste jaar, 2015-2016, lentesemester 
 cursuscode  cursusnaam ec  periode  cursuscode  cursusnaam  ec periode
 NWI-IPC018  Wat is Informatica?  2  1  NWI-IPC017  Matrixrekenen  3  3
 NWI-IPC014  Imperatief Programmeren 1  3  1  NWI-IPC024  Databases en Security  3  3
 NWI-IPC019  Modelleren  3  1  NWI-IPC025  Hacking in C  3  3
 NWI-IPC020  Wiskundige Structuren  3  1        
               
 SOW-BKI121  Introductie Artificiële Intelligentie A  4  1,2  NWI-IPI004  Beweren en Bewijzen  6  3,4
 NWI-IPC021  Security  6  1,2  NWI-IPI005  Object Orientatie  6  3,4
               
 NWI-IPC006  Processoren  3  2  NWI-IPC026  Web Security  3  4
 NWI-IPC002  Talen en Automaten  3  2 NWI-IPC029  Research & Development:
 Project
 6  4
 NWI-IPC015  Imperatief Programmeren 2  3  2        

Het programma van de postprodeuse is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, identiek aan de postpropedeuse van 2014.