Cursussen per module

De hiervoor beschreven modules van het bachelorprogramma zijn door middel van de volgende cursussen ingevuld  (de verdeling van cursussen over de verschillende studiejaren is te vinden bij de beschrijving van de curricula).

 • Basis (129 ec)
  • Algoritmen en theorie (18 ec)
   • Talen en automaten (3 ec)
   • Berekenbaarheid (3 ec)
   • Semantiek en correctheid (3 ec)
   • Algoritmen en datastructuren (6 ec)
   • Complexiteit (3 ec)
  • Programmeren (15 ec)
   • Imperatief programmeren 1 (3 ec)
   • Imperatief programmeren 2 (3 ec)
   • Objectorientatie (6 ec)
   • Functioneel programmeren 1 (3 ec)
  • Computersystemen en security (18 ec)
   • Processoren (3 ec)
   • Operating systems (3 ec)
   • Netwerken en gedistribueerde systemen (6 ec)
   • Security (6 ec)
   • Web Security (3 ec)
   • Hacking in C (3 ec)
  • Informatie- en kennissystemen (13 ec)
   • Modelleren (3 ec)
   • Databases (3 ec)
   • Informatiesystemen (3 ec)
   • Introductie Kunstmatige Intelligentie (4 ec)
  • Systeemontwikkeling (15 ec)
   • Requirements engineering (3 ec)
   • Software engineering (6 ec)
   • Research en Development Project (6 ec)
  • Onderzoek (18 ec)
   • Onderzoeksmethoden (3 ec)
   • Academisch schrijven voor informatici (3 ec)
   • Bachelorscriptie (12 ec)
  • Wiskunde (18 ec)
   • Wiskundige structuren (3 ec)
   • Beweren en bewijzen (6 ec)
   • Inleiding combinatoriek (3 ec)
   • Matrixrekenen (3 ec)
   • Calculus en kansrekening (3 ec)
  • Orientatie en reflectie (8 ec)
   • Wat is informatica? (2 ec)
   • ICT en samenleving (3 ec)
   • Reflectie en beroepsorientatie (3 ec)
 • Cybersecurity (24 ec)
  • Network security (3 ec)
  • Operating systems security (3 ec)
  • Introduction to Cryptography (6 ec)
  • Law for computer science (3 ec)
  • Privacy and identity (3 ec)
  • Organizing cybersecurity (6 ec)
 • Computing (24 ec)
  • Software science (12 ec)
   • Functioneel programmeren 2 (3 ec)
   • Berekeningsmodellen (3 ec)
   • Software verificatie (3 ec)
   • New devices lab (3 ec)
  • Data science (12 ec)
   • Data mining (6 ec)
   • Big data (6 ec)