Minor Informatica en Informatiekunde voor Bedrijfskunde

Informatica en ICT zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Informatica en/of Informatiekunde is als ondersteunende discipline daarom ook voor andere opleidingen relevant, zoals bijvoorbeeld voor Bedrijfskunde. Voor vrijwel alle bedrijven is het tegenwoordig cruciaal om slim en effectief gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT. Dit is echter allerminst eenvoudig en er worden veel fouten gemaakt en kansen gemist. Binnen het bedrijfsleven en bij de overheid bestaat daarom momenteel een enorme vraag naar afgestudeerden met zowel kennis van bedrijfskunde als van ICT. Het raakvlak tussen deze aspecten vormt de Informatiekunde.

Wil je je kennis van Bedrijfskunde versterken met ICT-skills? Dan is de minor Informatica/Informatiekunde voor Bedrijfskunde een interessante optie! Je traint in deze minor je abstractievermogen, analysevermogen en ontwerpvaardigheden. Daardoor ben je in staat beter tot de essentie van een IT probleem door te dringen en kun je effectiever bijdragen aan een bedrijfsomvattende oplossing. De bedoeling van de minor Informatica/Informatiekunde is om studenten Bedrijfskunde kennis bij te brengen van de formeel-constructieve benadering die zo typisch is voor de Informatica en Informatiekunde.

Deze minor van 24 EC bestaat uit de volgende cursussen:

Het vak Formeel Denken brengt de basisbeginselen van deze aanpak. Je ontwikkelt daarin de vaardigheden om concrete problemen op een formele manier te analyseren en beschrijven, waardoor de brug naar een technische oplossing mogelijk wordt. In het vak Modelleren word je getraind in de beginselen van het conceptuele denken en redeneren, en leer je een informele beschrijving om te zetten naar een formele specificatie. Het vak Architectuur in de Digitale Wereld beschrijft hoe IT als een overkoepelend bedrijfsonderdeel vorm gegeven kan worden. Het vak Informatiesystemen gaat dieper in op de essentie van kennis- en informatiesystemen. Het is bij dit vak handig als je al wat ervaring hebt met informatiemodellen (bv door het vak Modelleren te volgen). Verder is het handig als je een beetje kunt omgaan met wiskundige definities; het vak formeel Denken kan je daarbij helpen. Het vak Security geeft je inzicht in de kern van securityproblemen, zodat je in staat bent over oplossingen na te denken vanuit de wetenschap wat (theoretisch) de mogelijkheden, beperkingen en risico's zijn. In het vak Databases (vereiste voorkennis is het vak Modelleren) leer je hoe modellen effectief kunnen worden omgezet naar een werkend en beveiligd informatiesysteem, in dit geval een database. Je ontwikkelt hierbij tevens enkele programmeervaardigheden via de taal SQL.

Als je graag in een persoonlijk gesprek wilt onderzoeken of deze minor iets voor je is, neem dan contact op met de studieadviseur Informatica, Perry Groot (). Ook als je meer wilt weten over andere Informatica cursussen, zoals bijvoorbeeld de praktische cursus Inleiding Programmeren of de meer beschouwende cursus ICT en Samenleving, kun je met hem contact opnemen.