Minorruimte vanaf curriculum 2013

Vanaf curriculum 2013 omvat de standaard minorruimte 15 ec, en deze wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in het herfstsemester van het derde bachelorjaar. De vrije keuze ruimte is 12 ec, en desgewenst kunnen studenten deze ruimte inzetten om een groter minorpakket te volgen.

Voor studenten Informatica die geïnteresseerd zijn in Informatiekunde en/of Bedrijfskunde en die overwegen na hun bachelor Informatica de master Information Sciences te doen, zijn er 2 minorpakketten samengesteld: de minor Informatiekunde voor Informatica en de minor Bedrijfskunde voor Informatica. Het volgen van één van deze minoren in de bachelor Informatica biedt toegang tot de master Information Sciences. Omdat de minor Bedrijfskunde alleen cursussen van de opleiding Bedrijfskunde bevat, is de omvang van deze minor 18 ec.

Voor studenten die geïnteresseerd zijn in Kunstmatige Intelligentie is er een minor KI samengesteld. Deze minor kan desgewenst worden uitgebreid naar een schakelpakket om de overstap te maken naar de master Artificial Intelligence.

De  minor kan ook worden ingevuld met standaard pakketten uit het facultaire aanbod (zie de facultaire minorgids), of zelf worden samengesteld onder voorbehoud van goedkeuring door de Examencommissie. Tot het facultaire aanbod behoort onder andere de Minor Global Challenges and Entrepreneurship.

Voor nadere informatie omtrent de invulling van minoren verwijzen we naar de facultaire minorgids.