Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica: startjaar 2015

Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica: curriculum 2015-2016

Het programma van de Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica 2015-2016 is ongewijzigd gebleven t.o.v. het vorige jaar. In onderstaande overzichten zijn de groen gemarkeerde velden cursussen op het gebied van de wiskunde, de witte velden (m.u.v. de vrije keuze) verplichte cursussen op het gebied van de informatica, en de oranje en blauwe velden keuzecursussen op het gebied van de informatica. Het volledige programma van de dubbele bachelor omvat 225 ec, waarvan 75 ec in de propedeuse.

Neem bij vragen of problemen met je planning contact op met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens ().

1e jaar 2015-2016

1e kwartaal        

2e kwartaal

 3e kwartaal     

4e kwartaal      

NWI-NP003B
Calculus 1
(3 ec)
NWI-NP004B
Calculus 2
(3 ec)
NWI-NP005B
Calculus 3
(3 ec)
NWI-006B
Calculus 4
(3 ec)
NWI-NP009C
Lineaire Algebra 1
(3 ec)
NWI-NP010B
Lineaire Algebra 2
(3 ec)
NWI-NP011B
Lineaire Algebra 3 
(3 ec)
NWI-NP012B
Lineaire Algebra 4
(3 ec)
NWI-WP020
Inleiding in de Wiskunde
(3 ec)
NWI-WP021
Groepentheorie 1
(3 ec)
NWI-WP001B
Analyse 1
(6 ec)
NWI-IPC021
Security
(6 ec)
NWI-WP022B
Groepentheorie 2
(3 ec)
NWI-NB004B
Kansrekening
(3 ec)
NWI-IPC014
Imperatief programmeren 1
(3 ec)
NWI-IPC015
Imperatief Programmeren 2
(3 ec)
NWI-IPI005
Object Oriëntatie
(6ec)
NWI-IPC019
Modelleren
(3ec)
NWI-IPC006
Processoren
(3 ec)
NWI-IPC024
Databases
(3 ec)
NWI-IPC029
R&D: Project
(6 ec)

Totaal 18 ec

Totaal 18 ec

Totaal 18 ec

Totaal 21 ecProgramma 2e Jaar, 2016-2017 (onder voorbehoud van programmawijzigingen)

In het tweede en derde jaar is er sprake van keuzeruimte met betrekking tot de Informatica. De roze gekleurde cursussen vallen onder de specialisatie Computing; de blauw gekleurde cursussen vallen onder de specialisatie Security. Het is de bedoeling dat je 18 ec aan keuzecursussen binnen één van deze specialisaties doet. De wiskunde keuzecursussen zijn t.z.t. te vinden in het overzicht van het Wiskunde aanbod van dat jaar.

De totale omvang van de postpropedeuse moet uitkomen op 150 ec (waarbij de minorruimte en vrije keuze optimaal zijn benut en ingevuld met cursussen in de wiskunde en informatica).

1e kwartaal 

 2e kwartaal

 3e kwartaal

4e kwartaal 

NWI-WB001B Analyse 2
(6 ec )

NWI-WB027B Topologie
(6 ec) 

 NWI-WB012B
Ringen en Lichamen 2
(6 ec)

NWI-WB008C
Logica 1
(6 ec)

NWI-WB011C
Discrete Wiskunde
(6 ec)

 NWI-NB019C
Complexe Functies
(3 ec)

 NWI-IBC019
Operating Systems
(3 ec)
NWI-IBC020
Informatiesystemen
(3 ec)

 NWI-IBC026
Semantiek en Correctheid
(3 ec)

NWI-IBC035
Academisch Schrijven
voor Informatici
(3 ec)  

NWI-IBC027
Algoritmen en Datastructuren
(6 ec)

 
NWI-IPC002
Talen en Automaten
(3 ec)
  NWI-IBC021
Netwerken en Gedistribueerde Systemen
(6 ec)
  NWI-IBC029
Functioneel
programmeren 1
(3 ec)
 NWI-IBC030
Functioneel
Programmeren 2
(3 ec) 
 NWI-IBC025
Berekeningsmodellen
(3 ec)

NWI-IBI008
Data Mining
(6 ec) 

NWI-IBC024
Software Verificatie
(3 ec)
NWI-IBC031
New Devices Lab
(3 ec) 
 NWI-IBC022
Network Security
(3 ec)
 NWI-IBC034
Operating Systems Security
(3 ec)
NWI-IBC023
Introduction to Cryptography
(6 ec)

Totaal  max. 18 ec

Totaal max. 24 ec 

 Totaal  max. 18 ec

 Totaal  max. 21 ec

Programma 3e jaar, 2017-2018 (onder voorbehoud van programmawijzigingen)

1e kwartaal

 2e kwartaal

 3e kwartaal

 4kwartaal

NWI-WB007B
Inleiding Statistiek
(3 ec)

NWI-WB003E
Gewone Differentiaal- 
vergelijkingen (3 ec)

 NWI-WB025C
Modellenpracticum
(6 ec)

 Keuze
Wiskunde (12 ec)

 NWI-NM066C
Numerical Methods 1
(3 ec)

 

NWI-IBC003
Berekenbaarheid
(3 ec)

NWI-IBI007
Onderzoeksmethoden
(3 ec)

NWI-I00036
ICT en Samenleving
(3 ec)

NWI-IBC028
Complexiteit
(3 ec)

    NWI-IBI001
Software Engineering
(6 ec)

NWI-IBC036
Big data
(6 ec)

NWI-IBI010
Reflectie en Beroepsoriëntatie
(3 ec, aftekenen)

 NWI-IBC037
Recht voor Informatici
(3 ec)

 NWI-IBC038
Privacy and identity
(3 ec)
NWI-IBC039
Organizing Cyber Security
(6 ec)

Vrije keuze (9 ec)

 Bachelorscriptie** (12 ec)
 

Totaal  max. 18 ec

Totaal max. 21 ec

Totaal max. 21 ec 

Totaal max. 21 ec


*   Reflectie en beroepsorientatie: voor Informatica-studenten; portfolio, wordt na 3 jaar afgetekend
** De bachelorscriptie kan naar keuze bij Wiskunde of Informatica worden gedaan. Een onderwerp op het grensvlak van beide disiplines is de meest ideale keuze, maar dit wordt niet geëist. 

Keuzeruimte

De keuzeruimte wordt ingevuld met een samenhangende reeks van Bèta-cursussen. Het gekozen pakket dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie.