Appendix I: Belangrijke instanties en personen

In deze appendix worden een aantal praktische gegevens vermeld die voor studenten van belang zijn.

Er worden hierin een aantal telefoonnummers genoemd. Meestal zien ze er zo uit: (36)12345. De betekenis hiervan is de volgende. Wil men dit toestel bellen vanaf een ander toestel binnen de universiteit dan kan men volstaan met het 5-cijferige nummer 12345. Belt men van buiten de universiteit, maar wel vanuit Nijmegen, dan moet het 7-cijferige nummer worden gedraaid, dus met 36 ervoor. Van buiten Nijmegen moet ook nog het kengetal van Nijmegen ervoor worden gezet. Het kengetal is 024.

De gegevens hierna hebben betrekking op het Onderwijsinstituut en de opleidingen Informatica en Informatiekunde. Meer algemene gegevens met betrekking tot de faculteit of universiteit zijn te vinden in de facultaire gids.


1. Onderwijsinstituut Informatica en Informatiekunde (OII)

Onderwijsdirecteur: Prof.dr. Elena Marchiori
Opleidingscoördinator Informatica, bachelor: Prof.dr. Erik Barendsen
Opleidingscoördinator Informatica, master Dr. Erik Poll
Opleidingscoördinator Informatiekunde (tot 22 dec, 2015) Prof.dr. Theo van der Weide
Onderwijscoördinator Informatica en Informatiekunde: Mw.drs. Vera Kamphuis
Studentassessor Informatica: Thom Wiggers
Studentassessor Informatiekunde: Mats Ouborg

e-mail adres secretaris:
e-mail adres assessoren:  


2. Examencommissie Informatica en Informatiekunde

Voorzitter: Prof.dr. Rinus Plasmejier
Ambtelijk secretaris: Mw. Marlie Becks
Mw. Yella Kleijnen
Leden:

Dr. Patrick van Bommel
Dr. David Jansen

e-mail adres ambtelijk secretaris: .  


3. Opleidingscommissie Informatica en Informatiekunde

Voorzitter: Dr. Freek Wiedijk
Vice-voorzitter:  
Secretaris: Nicole Messink

Docentleden:

Studentleden:

Dr. Peter Achten
Dr. Tom Heskes
Dr. David Jansen
Dr. Sjaak Smetsers
Dr. Engelbert Hubbers

Stijn Meijer (Informatica)
Luuk Scholten (Informatica en Informatiekunde)
Nils Wiersma (Informatica)
Jolein Kluten (Informatica)
Jeremy Guijt (Informatica)
Jordy Gennissen (Informatica)


4. PR commissie Informatica en Informatiekunde

Voorzitter: Dr. Erik Poll
Secretaris: Mw. Marcha Jelissen
Leden:

Prof.dr. Elena Marchiori
Dr. Pieter Koopman
Stijn Meijer (studentlid)
Ties Robroek (studentlid)


E-mail adres PR-commissie: 


5. Studieadviseurs Informatica en Informatiekunde

De volgende studieadviseurs zijn werkzaam voor de bachelor en master Informatica en Informatiekunde.

Dr. Perry Groot
tel. (36)52037
e-mail:

Drs. Bram Arens
tel. (36)52640
e-mail:

Magda Bank
tel. (36)52029e-mail:

Lianne Dirven
tel. (36)52071
e-mail:

De taken zijn als volgt verdeeld:

 • Bachelor Informatica:
  • 1e jaars: Magda Bank
  • 2e jaars : Perry Groot en Bram Arens
  • 3e jaars : Bram Arens
  • ouderejaars bachelorstudenten: Magda Bank, Perry Groot of Bram Arens
 • Dubbele bachelor Wiskunde-Informatica:
  • 1e jaars : Lianne Dirven
  • 2e jaars en ouder : Bram Arens
 • Master en pre-master Informatica en Informatiekunde: Perry Groot


6. Coördinator Internationalisering Informatica en Informatiekunde: 

prof. Theo van der Weide
e-mail:

Voor meer informatie over studeren in het buitenland, zie de webpagina van International Office


7. Studievereniging Thalia

Voorzitter: Koen Verdenius
Secretaris: Willem Boumans
Penningmeester: Ties Robroek
Commissaris interne betrekkingen: Armin Zwilling
Commissaris Externe Betrekkingen: Jan Martens

Website: http://www.thalia.nu/