Examendata Informatica en Informatiekunde 2015/2016

Propedeuse examen

Er vindt één diploma-uitreikingen plaats in het najaar. Kijk op intranet voor de actuele examendata.

Na het examen van 29 augustus vindt een plechtige uitreiking van de diploma's plaats in december 2015. Alle examinandi krijgen hiervan persoonlijk bericht.

Bachelorexamen

Er vinden drie bachelor diploma-uitreikingen per jaar plaats. Kijk op intranet voor de actuele examendata.

Aanvragen mag als alle cijfers c.q. uitslagen welke op het examen betrekking hebben, bij Studentenadministratie / Examenbureau verwerkt zijn (dus terug te vinden zijn bij het studentenportal). Teneinde het examen te kunnen aanvragen is overlegging van de (geldige) collegekaart verplicht. Als 29 augustus de examendatum is en alle cijfers uiterlijk 29 augustus 2014 bij Studentenadministratie / Examenbureau zijn verwerkt, dan hoeft men zich niet meer in te schrijven als bachelor voor het studiejaar 2014/2015.

De examendata zijn:

uiterlijke aanmelddatumexamendatumverwachte uitreiking
11 september 201525 september 2015juni 2016
16 oktober 201530 oktober 2015juni 2016
13 november 201527 november 2015juni 2016
04 december 201518 december 2015juni 2016
15 januari 201629 januari 2016juni 2016
12 februari 201626 februari 2016juni 2016
04 maart 201618 maart 2016juni 2016
15 april 201629 april 2016november 2016
13 mei 201627 mei 2016november 2016
10 juni 201624 juni 2016november 2016
29 mei 201631 augustus 2016november 2016