Kunstmatige Intelligentie

Betrokken faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Suggestie voor: studenten Informatica

Aantal ec: 18 ec

Korte toelichting

De minor Kunstmatige Intelligentie omvat een basisminor van 18 ec, die voor studenten Informatica met enkele cursussen kan worden uitgebreid tot een volledig schakelpakket om te kunnen instromen in de master Artificial Intelligence.

Cursussen

BASIS MINOR VAN 18 EC

 

 

 

Cursuscode

Cursusnaam 

ec 

niveau 

 roostering

SOW-BKI212a

 Artificiële Intelligentie: search, planning and machine learning

6

2

 kwartaal 3+4

SOW-BKI242

 Robotica 2

6

2

 kwartaal 1+2

SOW-BKI312

 Kennisrepresentatie en redeneren

6

3

 kwartaal 1+2

         

OVERGANGSPAKKET BSc CS --> MSc AI (32-36 EC) (*)
Basis minor van 18 EC PLUS een combinatie van vakken van minimaal 14 EC uit het volgende lijstje:

Cursuscode

Cursusnaam 

ec 

niveau 

 roostering

SOW-BKI211

Computationeel en formeel modelleren

6

3

 kwartaal 1+2

SOW-BKI230A

Neurale Netwerkmodellen (**)

6

2

 kwartaal 3+4

SOW-BKI323

Introduction Brain-Computer Interfacing

6

3

 kwartaal 1+2

SOW-BPSBR40

Neurophysiology of Cognition and Behaviour (**)

4

3

kwartaal 2

SOW-BPSBR41

Language in progress

4

2

kwartaal 2

         

(*) het verdient aanbeveling om zich bij de keuze te laten adviseren door de coördinator van de masteropleiding

(**) Neurophysiology vereist als voorkennis een "brein" vak. Neurale netwerken wordt als zodanig door de docent geaccepteerd.