Informatica: Wijzigingen en overgangsregelingen

In 2013 is een volledig nieuw curriculum van start gegaan. In dit nieuwe curriculum is sprake van twee specialisatiemogelijkheden, Cybersecurity en Computing, en omvat de minorruimte standaard 15 ec. In 2015-2016 wordt het derde jaar van dit curriculum voor het eerst aangeboden.

Het eerste en tweede jaar van dit curriculum zijn in 2015 niet of nauwelijks aangepast ten opzichte van het afgelopen jaar. Enkele cursussen zijn qua naam of plaatsing gewijzigd.

Ten aanzien van eerdere curricula zijn er aanzienlijk meer wijzigingen. Voor nadere informatie hierover verwijzen we je naar de studiegids van vorig jaar. Voor iedereen geldt: mocht je meer dan 2 cursussen moeten vervangen of kom je door voorgestelde regelingen in de problemen, neem dan contact op met de studieadviseur ( ).

Laat overgangsregelingen altijd vastleggen door de examencommissie. De wijzigingen worden dan formeel opgenomen in je examenprogramma. De cursussen die je ter vervanging van andere cursussen doet worden dan ook zichtbaar in je voortgangsoverzicht

Wijzigingen en overgangsregelingen 2015-2016

Jaar

Cursuscode

Cursusnaam

Wijziging

Overgangsregeling

1e jaar

 NWI-IPC025

Software en Websecurity 1

Om inhoudelijke redenen is de naam van de cursus aangepast naar Hacking in C. De code is hetzelfde gebleven.

Geen; studenten die de cursus vorig jaar niet hebben afgerond, doen gewoon de cursus NWI-IPC025 Hacking in C.

1e jaar  NWI-IPC026 Software en Web Security 2 Om inhoudelijke redenen is de naam van de cursus aangepast naar Web Security. De code is hetzelfde gebleven. Geen; studenten die de cursus vorig jaar niet hebben afgerond, doen gewoon de cursus NWI-IPC026 Web Security.
1e jaar Keuzecursussen E-Health en Robotica De keuzeruimte in het eerste jaar is opgeheven. Alle studenten doen nu de hierboven genoemde cursussen NWI-IPC025 en NWI-IPC026.
2e jaar NWI-IBC023 Cryptography De naam is aangepast naar: Introduction to Cryptography. Geen.
2e jaar NWI-IPC023 Requirements Engineering De cursus maakt nu weer deel uit van het tweede jaar na 1 jaar te hebben overgeslagen. Geen.
3e jaar NWI-I00036 ICT en Samenleving De cursus is verhuisd van kwartaal 1 naar kwartaal 3. Geen.
3e jaar NWI-IBC013 Analyse van Algoritmen De cursus maakt geen deel meer uit van het lopende curriculum, en is vorig jaar voor het laatst onder deze naam aangeboden. Studenten die in curriculum 2012 of eerder studeren en deze cursus nog moeten afronden, doen de cursus NWI-IBC028 Complexiteit. Zie ook de overgangsregelingen in de studiegids van vorig jaar.