Informatiekunde - laatste afstudeermogelijkheid

Met ingang van 2013 is de Informatiekunde opleiding volledig geïntegreerd in de Informatica opleiding.

In 2012 was de laatste instroom in de volledige Informatiekunde bacheloropleiding. Het laatste (derde) jaar van de opleiding Informatiekunde liep in 2014-2015. Zie voor nadere informatie over het programma van 2012 en relevante wijzigingen en overgangsregelingen de studiegids van vorig jaar. Voor oudere programma's kun je eerdere studiegidsen raadplegen.

BELANGRIJK: Studenten die in 2012 of eerder in de bacheloropleiding Informatiekunde zijn ingestroomd zullen uiterlijk in augustus 2016 moeten afstuderen. Afstuderen daarna is echt niet mogelijk, zelfs al is het maar één dag later!

Zie je aankomen dat je hiermee in de problemen komt omdat je vertraging hebt opgelopen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur, Perry Groot,
.

Bij langere vertraging kunnen studenten die instromen met Wiskunde B vooropleiding zonder problemen doorstromen naar de opleiding Informatica, met een aantal vrijstellingen. Studenten met vooropleiding Wiskunde A zullen mogelijk aan extra eisen moeten voldoen om over te kunnen stappen naar de opleiding Informatica, dus voor hen is de uiterste afstudeerdatum extra relevant.