Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica: startjaar 2013

Dubbele Bachelor Wiskunde Informatica: studieprogramma 2013-2014

Door veranderingen in het reguliere bachelorprogramma's van Informatica en Wiskunde is het programma van de dubbele bachelor Wiskunde en Informatica aangepast. Neem bij vragen of problemen met je planning contact op met de studieadviseur, Bram Arens ().

Het volledige programma van de dubbele bachelor omvat 225 ec, waarvan 75 ec in de propedeuse.


1e jaar 2013-2014

1e kwartaal        

2e kwartaal

 3e kwartaal     

4e kwartaal      

Calculus 1
(3 ec)

Calculus 2
(3 ec)

Calculus 3
(3 ec)

Calculus 4
(3 ec)

Lineaire Algebra 1 
(3 ec)

Lineaire Algebra 2
(3 ec)

Lineaire Algebra 3 
(3 ec)

Lineaire Algebra 4 
(3 ec)

Getallen
(6 ec)

Analyse 1
(6 ec)

Security (6 ec)

Kansrekening
(3 ec)

   Wat is Wiskunde?
         (3 ec)

Imperatief programmeren 1
(3 ec)

Imperatief Programmeren 2
(3 ec)

Object Orientatie (3ec)

Object Orientatie
(3ec)

Modelleren (3ec)

Processoren (3 ec)

 Databases and Security
(3 ec)

Research and
Development:
Project (6 ec) 

Totaal 18 ec

Totaal 18 ec

Totaal 18 ec

Totaal 21 ec


Programma 2e Jaar, 2014-2015 

In het tweede en derde jaar is er sprake van keuzeruimte met betrekking tot de Informatica. De roze gekleurde cursussen vallen onder de track Computing; de blauw gekleurde cursussen vallen onder de track Security. Het is de bedoeling dat je 18 ec aan keuzecursussen binnen één van deze specialisaties doet. De wiskunde keuzecursussen zijn t.z.t. te vinden in het overzicht van het Wiskunde aanbod van dat jaar.

De totale omvang van de postpropedeuse moet uitkomen op 150 ec (waarbij de minorruimte en vrije keuze optimaal zijn benut en ingevuld met cursussen in de wiskunde en informatica).

1e kwartaal 

 2e kwartaal

 3e kwartaal

4e kwartaal 

Analyse 2
(6 ec )

Topologie
(3 ec) 

Topologie
(3 ec) 

Symmetrie
(6 ec)

Logica 1
(3 ec) 

Logica 2 
(3 ec)

Discrete Wiskunde 1
(3 ec)

Discrete wiskunde 2
(3 ec) 

Ringen en Lichamen 1
(3 ec)

Ringen en Lichamen 2
(3 ec)

 Operating Systems
(3 ec)
Informatiesystemen
(3 ec)

 Functioneel Programmeren 1
(3 ec) 

Complexe Functies
(3 ec)

Algoritmen en Datastructuren
(6 ec)

 Semantiek en Correctheid
(3 ec)
 Academisch Schrijven voor Informatici (3)

Talen en Automaten
(3 ec)

  Berekeningsmodellen
(3 ec)

Data Mining
(6 ec) 

Software Verificatie
(3 ec)

 Functioneel Programmeren 2
(3 ec)
 Network Security (3 ec)  Operating Systems Security (3ec)  Cryptography (6 ec)

Totaal max. 18 ec

Totaal max. 21 ec 

 Totaal  max.18 ec

 Totaal max. 21 ec


Programma 3e jaar, 2015-2016

1e kwartaal 

 2e kwartaal

 3e kwartaal

 4kwartaal

NWI-WB007B
Inleiding Statistiek
(3 ec)

NWI-WB003E
Gewone Differentiaal- 
vergelijkingen
(3 ec)

NWI-NM066C
Numerical methods
(3 ec)
NWI-IBI010
Reflectie en Beroepsoriëntatie
(3 ec)

NWI-IBC003
Berekenbaarheid
(3 ec)

NWI-IBI007
Onderzoeksmethoden
(3 ec)

NWI-WB025C
Modellenpracticum
(6 ec)

    NWI-I00036
ICT en Samenleving
(3 ec)
NWI-IBC028
Complexiteit
(3 ec)
  NWI-IBC031
New Devices Lab
(3 ec) 
 

NWI-IBC036
Big data***
(6 ec)

NWI-IBC037
Recht voor Informatici
(3 ec)

 NWI-IBC038
Privacy and identity
(3 ec)

NWI-IBC039
Organizing Cyber Security
(6 ec)

    NWI-IBI001
Software Engineering
(6 ec)
  NWI-IBC021
Netwerken en Gedistribueerde Systemen
(6 ec)

Vrije keuze (15 ec)

Bachelorscriptie **
(12 ec) 

Totaal  max. 18 ec

Totaal max. 18 ec

Totaal max. 24 ec 

Totaal max. 24 ec


*   Reflectie en beroepsoriëntatie: voor Informatica-studenten; portfolio, wordt na 3 jaar afgetekend.
** De bachelorscriptie kan naar keuze bij Wiskunde of Informatica worden gedaan. Een onderwerp op het grensvlak van beide disciplines is de meest ideale keuze, maar dit wordt niet geëist.

*** N.B. Door omstandigheden wordt de cursus Big Data in studiejaar 2015-2016 pas in het voorjaarssemester aangeboden. Dit heeft ongelukkige gevolgen voor de verdeling van de studielast tussen het najaarssemester en het voorjaarssemester. Om de studielast tussen najaar en voorjaar beter te spreiden kan een student ervoor kiezen om een aanvang met de scriptie te maken in het najaarssemester.

MOCHT JE MET JE PLANNING IN DE PROBLEMEN KOMEN OF MOCHT JE GEWOON VRAGEN HEBBEN, NEEM DAN CONTACT OP MET JE STUDIE-ADVISEUR (Bram Arens, ).

Keuzeruimte

De keuzeruimte wordt ingevuld met een samenhangende reeks van Bèta-cursussen. Het gekozen pakket dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie.