Informatica - curriculum 2013

In 2013 is een volledig vernieuwd curriculum Informatica van start gegaan. In dit curriculum worden twee specialisaties aangeboden: Cybersecurity en Computing.
Het tweede semester van het eerste jaar bevatte een keuzeruimte van 6 ec. 

Propedeuse

 Eerste jaar, 2013-2014, herfstsemester    Eerste jaar, 2013-2014, lentesemester 
 cursuscode  cursusnaam ec  periode  cursuscode  cursusnaam  ec periode
 NWI-IPC018  Wat is Informatica?  2  1  NWI-IPC023  Requirements Engineering  3  3
 NWI-IPC014  Imperatief Programmeren 1  3  1  NWI-IPC024  Databases en Security  3  3
 NWI-IPC019  Modelleren  3  1  NWI-IPI004  Beweren en Bewijzen  6  3,4
 NWI-IPC020  Wiskundige Structuren  3  1  NWI-IPI005  Object Orientatie  6  3,4
         NWI-IPC029  R&D: Project  6  4
 SOW-BKI121  Introductie Artificiële Intelligentie A  4  1,2        
 NWI-IPC021  Security  6  1,2    Keuze uit:*    
         SOW-BKI115A  Inleiding Robotica   6  3,4
 NWI-IPC006  Processoren  3  2  NWI-IPC025  Software en Websecurity 1  3  3
 NWI-IPC002  Talen en Automaten  3  2  NWI-IPC026  Software en Websecurity 2  3  4
 NWI-IPC015  Imperatief Programmeren 2  3  2  NWI-IPC027  Inleiding e-Health 1  3  3
         NWI-IPC028  Inleiding e-Health 2  3  4

* Om de propedeuse af te ronden dient een student 6 ec in dezelfde richting af te ronden, dus te kiezen uit de volgende opties:

  • Inleiding Robotica
  • Software en Websecurity 1 èn Software en Websecurity 2
  • Inleiding e-Health 1 èn Inleiding e-Health 2

De postpropedeuse hangt af van de track keuze. Binnen de track Computing kan een minor e-health gevolgd worden.

Postpropedeuse (track Cybersecurity)

 Tweede jaar, 2014-2015, herfstsemester  Tweede jaar, 2014-2015, lentesemester
 cursuscode  cursusnaam  ec  periode  cursuscode  cursusnaam ec   periode
NWI-IPC017  Matrixrekenen  3  1 NWI-IBC026  Semantiek en Correctheid  3  3

NWI-IBC017

 Calculus en Kansrekenen  3  1 NWI-IBC029  Functioneel Programmeren 1  3  3
NWI-IBC019  Operating Systems  3  1        
NWI-IBC022  Network Security  3  1 NWI-IBC021  Netwerken en Gedistribueerde Systemen  6  3,4
        NWI-IBC023  Cryptography  6  3,4
NWI-IBC027  Algoritmen en Datastructuren  6  1,2 xxx-xxxx  Vrije Keuze  6  3,4
               
NWI-IBC003  Berekenbaarheid  3  2 NWI-IBC035  Academisch schrijven voor Informatici  3  4
NWI-IBC016  Combinatoriek  3  2 NWI-IBC028  Complexiteit  3  4
NWI-IBC020  Informatiesystemen  3  2        
NWI-IBC034  Operating Systems Security  3  2        
 Derde jaar, 2015-2016, herfstsemester
 Derde jaar, 2015-2016, lentesemester
NWI-IBC037  Law for Computer Science  3  1 NWI-I00036  ICT en Samenleving 1  3  3
               
xxx-xxxx  Vrije keuze  6  1,2        
xxx-xxxx  Minorruimte  15  1,2 NWI-IBI001  Software Engineering  6  3,4
        NWI-IBC039  Organizing Cyber Security  6  3,4
NWI-IBI007  Onderzoeksmethoden 1  3  2 NWI-IBC033  Bachelorscriptie  12  3,4
NWI-IBC038  Privacy and Identity  3  2 NWI-IBI010  Reflectie & Beroepsoriëntatie  3  3,4

Postpropedeuse (track Computing)

 Tweede jaar, 2014-2015, herfstsemester  Tweede jaar, 2014-2015, lentesemester
 cursuscode  cursusnaam  ec  periode  cursuscode  cursusnaam ec   periode
NWI-IPC017  Matrixrekenen  3  1 NWI-IBC026  Semantiek en Correctheid  3  3

NWI-IBC017

 Calculus en Kansrekenen  3  1 NWI-IBC029  Functioneel Programmeren 1  3  3
NWI-IBC019  Operating Systems  3  1 NWI-IBC024  Software Verificatie  3  3
        NWI-IBC031  New Devices Lab  3  3
NWI-IBC027  Algoritmen en Datastructuren  6  1,2        
NWI-IBI008  Data Mining  6  1,2 NWI-IBC021  Netwerken en Gedistribueerde Systemen  6  3,4
               
NWI-IBC003  Berekenbaarheid  3  2 NWI-IBC025  Berekeningsmodellen  3  4
NWI-IBC016  Combinatoriek  3  2 NWI-IBC035  Academisch schrijven voor Informatici  3  4
NWI-IBC020  Informatiesystemen  3  2 NWI-IBC028  Complexiteit  3  4
        NWI-IBC030  Functioneel Programmeren 2  3  4
 Derde jaar, 2015-2016, herfstsemester*
 Derde jaar, 2015-2016, lentesemester*
        NWI-I00036  ICT en Samenleving 1  3  3
        NWI-IBI010  Reflectie & Beroepsoriëntatie  3  3,4
xxx-xxxx  Vrije keuze  12  1,2 NWI-IBC036  Big Data  6  3,4
xxx-xxxx  Minorruimte  15  1,2 NWI-IBI001  Software Engineering  6  3,4
NWI-IBI007  Onderzoeksmethoden 1  3  2 NWI-IBC033  Bachelorscriptie  12  3,4

Door omstandigheden is de cursus NWI-IBC036 in studiejaar 2015-2016 eenmalig verplaatst naar het voorjaar. Daardoor pakt de studielastverdeling van ingeroosterde cursussen wat scheef uit. Om dit recht te trekken is de vrije ruimte verplaatst naar het najaar. Mocht je daardoor met je planning in de problemen komen of vragen hebben, overleg dan even met één van de studieadviseurs, Perry Groot () of Bram Arens (). Je kunt desgewenst in het herfstsemester je bachelorscriptie schrijven.