Honoursprogramma

Honoursprogramma

De Radboud Honours Academy biedt getalenteerde en ambitieuze studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend programma te volgen. Er zijn honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Honoursprogramma voor propedeusestudenten
In je eerste studiejaar kun je al ervaren wat honoursprogramma's jouw te bieden heeft. Speciaal voor propedeusestudenten is er een aantrekkelijk programma samengesteld. Hier ontmoet je studenten van verschillende opleidingen en verdiep je je in diverse wetenschapsgebieden en hun relatie tot de maatschappij. Het programma bestaat uit twee cursussen van elk ongeveer zeven avondbijeenkomsten. In een kleine groep van maximaal vijftien studenten maak je kennis met toponderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines. Het programma begint in oktober / november, zodat je eerst een goede start kunt maken bij je reguliere opleiding. Het is ook een lichtere variant van de honoursprogramma's voor bacherlor- en masterstudenten. De extra studiebelasting is ongeveer 12,5% van een regulier eerste jaar. Zie verder: www.ru.nl/honoursacademy

Facultaire honoursprogramma
De faculteit NWI kent een tweejarig honoursprogramma, waarvoor elk jaar maximaal 25 studenten, afkomstig uit alle NWI-opleidingen kunnen worden toegelaten. Je kunt voor een plaats in het facultaire programma solliciteren tot eind mei. Zie de website voor de details. De selectie vindt plaats op basis van je studieresultaten, je ambitie en motivatie. Het programma start elk jaar met 3 introductiedagen in de laatste week van augustus. Deze dagen dienen om elkaar en de mentoren (dat zijn onderzoekers/docenten van de faculteit) beter te leren kennen en om te komen tot een indeling in vijf groepen, samengesteld uit studenten van verschillende opleidingen. Deze vijf groepen gaan in het tweede studiejaar onder begeleiding van een mentor werken aan een multidisciplinair thema dat raakvlakken heeft met meer disciplines (je kijkt over je eigen vakgebied heen) en ook maatschappelijke aspecten heeft. Eindproduct van een groep is dan een onderzoeksvoorstel op het gebied van het gekozen thema. Ook krijg je tijdens dat tweede studiejaar een aantal vaardigheidstrainingen die ook na het honoursprogramma goed van pas komen, zoals training in presenteren, samenwerken in groepen, debatteren. Tevens gaan jullie in dit jaar met de alle studenten op werkbezoek bij een buitenlands topuniversiteit (Oxford, Cambridge, Berlijn...). Aan het einde van het eerste honoursjaar vindt er een symposium plaats waar alle groepen hun onderzoeksvoorstel presenteren en bevraagd worden door een externe jury.

In het 2e honoursjaar (je 3e studiejaar) ga je individueel aan de slag door onder begeleiding van een meester (een senior onderzoeker binnen of buiten de faculteit) te werken aan een zelf gekozen onderzoek. In de regel combineer je dit onderzoek met je bachelorstage/scriptie zodat er een onderzoek van behoorlijke omvang gedaan kan worden. Onderdeel van het 2e honoursjaar is een verblijf in het buitenland: dit kies je in overleg met je meester. Ook in het 2e honoursjaar zijn er nog enkele trainingsavonden en voortgangsavonden.
Na afloop van je 2e honoursjaar vindt er een slotavond plaats, waar je je eindpresentatie geeft en je je honoursbul ontvangt.

De omvang van het programma is 30 ec.

Voor meer informatie over het facultaire honoursprogramma kun je contact opnemen met de programmaleider Hay Geurts.
E:
W:http://www.ru.nl/rha/fnwi/

Interdisciplinair honoursprogramma
Het Interdisciplinair honoursprogramma voor bachelorstudenten biedt studenten de mogelijkheid om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Interactieve colleges worden afgewisseld met studiedagen en excursies. Met studenten van verschillende opleidingen maak je deel uit van een denktank. Daar werk je een opdracht uit van bijvoorbeeld een ministerie of de politie. Je werkt in een interdisciplinaire context en wordt begeleid door een hoogleraar en door vertegenwoordigers van de externe partner. Tot het programma worden jaarlijks maximaal 100 studenten toegelaten. De omvang is 20 ec.

Honoursprogramma voor masterstudenten
Zie voor meer informatie: www.ru.nl/honoursacademy