Recht voor informatici

Inleiding

Kan de operator van een Tor Exit Node aansprakelijk worden gesteld voor het verspreiden van kinderporno als zij niets van weet? Mag een App developer persoonsgegevens verwerken als hij de namen verwijdert? Is het downloaden van delen van een database (bijvoorbeeld een serie Facebook profielen) een schending van copyright op de database? Recht voor computerwetenschappers biedt een inleiding op het recht, met een focus op wat relevant is voor het ontwerpen, beschermen en gebruiken van computer systemen. De nadruk ligt op een gedegen begrip van de architectuur van het recht als systeem van geschreven en ongeschreven normen, met bijzondere aandacht voor het onderscheid tussen privaatrecht, publiekrecht en strafrecht en op het grote belang van juridische argumentatie. Dit alles legt de fundamenten voor de behandeling van privaatrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid in geval van het ontwerpen en gebruiken van computersystemen. De nadruk zal liggen op het Nederlandse recht, maar duidelijk is dat het Nederlandse recht in vergaande mate wordt bepaald door, bijvoorbeeld, het recht van de Europese Unie. In de master cursus Law in Cyberspace verschuift de nadruk naar het internationale niveau, met nadruk op de fundamentele rechten die aan de orde zijn: met name privacy, gegevensbescherming, non-discriminatie, de onschuldpresumptie, eigendom en de vrijheid van ondernemerschap.

Leerdoelen

  1. onzinnige berichten uit de media onderscheiden van serieuze berichtgeving over juridische kwesties
  2. meningen onderscheiden van ‘harde’ juridische implicaties
  3. zelfstandig onderzoek doen in rechtsbronnen en juridische argumentaties ontwikkelen

Onderwerpen

Recht, logica en ervaring; Juridische argumentatie; Privaat-, publiek- en strafrecht; Nationaal, internationaal, supranationaal recht; Aansprakelijkheid inzake gegevensbescherming, cybercrime, auteursrecht.

Werkvormen

  • 14 uur hoorcollege
  • 2 uur responsie-college
  • 68 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

Colleges, opdrachten.

Toetsvorm

Inleveren kleine opdrachten is ontvankelijkheidstoets voor het schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Geen specifieke voorkennis.

Literatuur

Volgt.


Vakcode
NWI-IBC037
Studiepunten
3 ec
Periode
eerste kwartaal

Docent

Opgenomen in

  • Bachelor Informatica