Big Data

Inleiding

In deze cursus maak je kennis met technieken om grote hoeveelheden data efficiënt te bewerken. Toepassingen zijn onder meer te vinden in zoekmachines en analysetools voor onderzoeksdata.

N.B. Deze cursusbeschrijving is voorlopig en wordt nader ingevuld door de nieuwe hoogleraar Information Retrieval die in de loop van het collegejaar 2015-2016 wordt aangesteld.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunnen de studenten

  • modelleringsmethoden voor big data onderscheiden en toepassen;
  • algoritmen en implementatietechnieken voor big data analyseren en toepassen.

Onderwerpen

data, databases, modellen, clusterprogrammeren, mapreduce

Werkvormen

  • 60 uur begeleid groeps project werk
  • 28 uur hoorcollege
  • 14 uur werkcollege
  • 66 uur zelfstudie

Toetsvorm

Via een schriftelijk tentamen en een project, waarin je een concrete casus modelleert en programmeert.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Bijzonderheden

Deze cursusbeschrijving is voorlopig en wordt nader ingevuld door de nieuwe hoogleraar Information Retrieval die in de loop van het collegejaar 2015-2016 wordt aangesteld.

In 2016-2017 verhuist de cursus naar alle waarschijnlijkheid naar het najaarssemester.


Vakcode
NWI-IBC036
Studiepunten
6 ec
Periode
tweede semester

Docent

Opgenomen in

  • Bachelor Informatica