Netwerken en Gedistribueerde Systemen

Inleiding

In toenemende mate heeft een gebruiker van informatie en communicatie technologie niet te maken met één computer maar met een veelvoud van systemen die onderling verbonden zijn. Elke computer bevat ook steeds meer logische componenten, bijvoorbeeld een hiërarchie van caches. Taken en informatie zijn gedistribueerd over die systemen en binnen elke computer, maar voor de gebruiker dient het geheel zich voor te doen als één, goed geïntegreerd systeem. Deze cursus richt zich op het goed kunnen gebruiken van de basisprincipes die aan computernetwerken en aan het distribueren van taken en informatie ten grondslag liggen.

Leerdoelen

De verschillende aspecten die aan bod komen tijdens het ontwerp en gebruik van computernetwerken in een standaard model kunnen plaatsen en methoden om taken en informatie te distribueren binnen en over computers kunnen hanteren. De vijf lagen van een standaard model (fysieke laag, data link laag inclusief medium access sublaag, netwerk laag, transport laag en applicatie laag) kunnen hanteren. Apparatuur en software kunnen plaatsen in het model, de mogelijkheden en problemen ervan kunnen inschatten. De gevolgen van nieuwe ontwikkelingen kunnen inschatten, met name voor de applicatie laag. Problemen voor distributie van taken en informatie kunnen voorzien en aanpakken.

Onderwerpen

  • het standaard model en basisbegrippen van computernetwerken
  • functies en protocollen van de lagen van het standaard model
  • distributie van taken
  • nieuwe hardware / software ontwikkelingen

Werkvormen

  • 32 uur hoorcollege
  • 32 uur werkcollege
  • 104 uur zelfstudie

Toetsvorm

De beoordeling is in deze cursus geïntegreerd: naast het tentamen zijn er twee verplichte practicumopdrachten. Het eindcijfer van de cursus is het (afgeronde) gemiddelde van het tentamencijfer en het practicumcijfer.

Vereiste voorkennis

Van de voorafgaande cursussen zijn vooral Processen en de programmeervakken (Imperatief programmeren en Object Orientatie) van belang.

Literatuur

  • Verplicht: J.F. Kurose & K. W. Ross. Computer Networking: a top-down approach (6th edition), Pearson.
  • Aanbevolen: A.S. Tanenbaum & D. Wetherall. Computer Networks (5th edition), Prentice Hall.

Bijzonderheden

De cursus zal in het engels gegeven worden.

Website


Deze cursus heeft ook een Engelstalige beschrijving.

Vakcode
NWI-IBC021
Studiepunten
6 ec
Periode
tweede semester

Docenten

Opgenomen in