Academisch Schrijven voor Informatici

Inleiding

Een wetenschappelijke tekst moet aan andere eisen voldoen dan een populaire tekst, een column, of een beleidsnotitie. In deze cursus gaan we wetenschappelijke teksten op het gebied van de Informatica analyseren. We kijken hierbij niet zozeer naar de inhoud van de artikelen, maar naar de opbouw, de vormgeving en het taalgebruik. Wanneer gebruik je passieve vormen, wanneer mag je actieve zinnen gebruiken. Hoe geef je aan wanneer je resultaten weergeeft en op welke wijze kun je de lezer door de bespreking van die resultaten heen loodsen? Dat zijn allemaal vragen die aan de orde zullen komen. Je zult ook zelf korte stukken tekst moeten schrijven: in ieder geval een 'state of the art' en een discussie van wetenschappelijke resultaten. De teksten mag je in het Engels schrijven, maar als jouw beheersing van het Engels naar mening van de docent niet voldoende is, zul je de teksten in het Nederlands moeten schrijven. 

Leerdoelen

 
Na afloop van de cursus ben je in staat om:

- de opbouw van een wetenschappelijk artikel te analyseren;

- te herkennen wanneer een wetenschappelijk artikel goed is geschreven en wanneer niet; 

- te onderbouwen waarom een wetenschappelijk artikel goed geschreven is of niet; 

- onderdelen van een wetenschappelijk artikel te schrijven die voldoet aan de eisen van jouw vakgebied;

- helder en effectief taalgebruik te toe te passen in wetenschappelijke artikelen. 

Onderwerpen

Diverse schrijfopdrachten die onderdelen vormen van een standaard wetenschappelijk artikel.

Werkvormen

  • 16 uur hoorcollege
  • 68 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

Tijdens de bijeenkomsten zullen we gepubliceerde wetenschappelijk artikelen analyseren, en zullen we de teksten bespreken die je moet schrijven voor de cursus. De besprekingen zullen zowel in groepjes als plenair plaatsvinden. Je wordt geacht om feedback te geven op de teksten van je studiegenoten. De feedback die je zelf krijgt, verwerk je in een tweede versie. 

Toetsvorm

Het cijfer wordt gebaseerd op de tweede versie van het artikel dat geschreven is.

De participatie tijdens de bijeenkomsten moet als voldoende zijn beoordeeld om een eindcijfer te kunnen krijgen.

Literatuur

Wordt tijdens de cursus uitgereikt.

Bijzonderheden

De bijeenkomsten zijn verplicht. Als je meer dan 1 bijeenkomst mist, word je automatisch uitgesloten van de cursus. Je zult de cursus dan over moeten doen.

Als je een keer door omstandigheden verhinderd bent, meldt dit dan (liefst vooraf!) aan de docent.


Vakcode
NWI-IBC035
Studiepunten
3 ec
Periode
vierde kwartaal

Docent

Opgenomen in

  • Bachelor Informatica