Research & Development: Project

Inleiding

In deze cursus voer je een ontwikkelproject uit in een team. We werken aan applicaties voor Android-smartphones of -tablets. In de eerste weken voer je een voorstudie (een practicumopdracht) uit om kennis te maken met apps en ontwikkeltools. Ook analyseer je een bestaande app door het uitvoeren van een expertreview. Daarna ga je aan het werk met een groter project. Je voert een gebruikersonderzoek uit waarbij je de applicatie van een andere groep onder de loep neemt. Je presenteert je resultaten in een verslag en via presentaties.
 
Ter ondersteuning van jullie groepsactiviteiten organiseren de docenten groepsgewijze besprekingen, colleges en workshops over verschillende onderwerpen.
 

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kunnen de studenten

 • voor een gegeven situatie een idee voor een geschikte applicatie bedenken;
 • de applicatie ontwerpen en het ontwerp verantwoorden;
 • de applicatie realiseren;
 • een ondersteunend gebruikersonderzoek ontwerpen, uitvoeren en rapporteren;
 • de projectresultaten schriftelijk documenteren en mondeling presenteren;
 • projectmatig werken in een team;
 • de voortgang van het project bewaken;
 • collega's adviseren en feedback geven.

Onderwerpen

ontwikkeling, onderzoek, projectmanagement, usability, presentatie, LaTeX

Werkvormen

 • 30 uur begeleid groeps project werk
 • 12 uur computerpracticum
 • 6 uur hoorcollege
 • 110 uur onbegeleid groeps project werk
 • 10 uur presentatie door studenten

Toelichting werkvormen

groepswerk, ondersteunende colleges, workshops, groepsbijeenkomsten, presentaties.

Toetsvorm

Via beoordeling van presentaties, tussen- en eindproducten van het project.

Vereiste voorkennis

Je hebt deelgenomen (of neemt deel) aan de overige cursussen van de propedeuse Informatica of Informatiekunde, bij voorkeur aan de cursus Object-oriëntatie.
 
  
 
 
 

Literatuur

Achtergrondinformatie via de elektronische werkplaats.

Bijzonderheden

Voor verslaglegging, uitwisseling van informatie en het maken van afspraken gebruik je de elektronische werkplaats.


Vakcode
NWI-IPC029
Studiepunten
6 ec
Periode
vierde kwartaal

Docenten

Opgenomen in

 • Bachelor Informatica