Reflectie en Beroepsorientatie

Inleiding

Deze ‘cursus’ is geen inhoudelijk I&I vak. De cursus helpt je om je te ontwikkelen als student en als academicus en om je voor te bereiden op toekomstige beroepssituaties. Ook betreft het géén kwartaal- of semestervak: deze cursus loopt gedurende de gehele Bachelorperiode. Gedurende de cursus bouw je een ‘ontwikkelingsportfolio’ op.

Rapportages van uit te voeren opdrachten vormen een basis voor je op te bouwen portfolio. Sommige opdrachten maken deel uit van een vak dat je volgt, andere opdrachten zijn gerelateerd aan een speciale activiteit (zoals de 1-ste jaars bedrijfsexcursie en de beroepsorientatievoorlichtingen) en weer andere opdrachten worden je opgegeven door je docent-mentor. De mentorgroep-bijeenkomsten met je docent-mentor vormen een onderdeel van deze cursus.

Leerdoelen

  • Je kunt als academicus op het niveau van een BA-student reflecteren op je academische attitude, zodat je in een vervolgstudie je academische ontwikkeling en leerproces grotendeels zelf kunt sturen;
  • Je kunt onderbouwen hoe verschillende soorten beroepen binnen je vakgebied met de erbij horende uitdagingen bij jou passen of niet, zodat je je in je MA-studie nader kunt oriënteren op een voor jouw geschikt vervolg.

Zie de algemene beschrijving van het portfolio voor nadere informatie.

Onderwerpen

Voor een uitvoerige beschrijving verwijzen we naar de informatie op de bij deze cursus behorende Blackboard-pagina’s

  • mentorgroep-bijeenkomsten met docentmentor-gesprekken;
  • (deelname aan) voorlichtingsbijeenkomsten beroepsoriëntatie;
  • (deelname aan) bedrijfsexcursies;
  • jaarlijkse persoonlijke zelfreflectie over je studie en academische vaardigheden

Werkvormen

  • 4 uur begeleid groeps project werk

Toetsvorm

Aan het eind van de bachelorfase moeten zeven onderdelen zijn gedaan. Aan het eind van elk studiejaar dienen de producten behorende bij dat jaar aanwezig te zijn.

Vereiste voorkennis

Geen

Bijzonderheden

Er wordt in de eerste maand van je studie een college over deze ‘cursus’ georganiseerd, waarin toelichting gegeven wordt op de inhoud en opzet ervan.

Website


Vakcode
NWI-IBI010
Studiepunten
3 ec

Docenten

Opgenomen in

  • Bachelor Informatica