Calculus en Kansrekenen

Inleiding

Basis wiskunde kennis voor Informatica. Onderwerpen uit de Calculus en Kansrekenen worden behandeld.

Leerdoelen

Na afloop is de student bekend met fundamentele methodes uit de wiskunde, i.h.b. met differentiëren/integreren, de concepten van kansverdelingen en statistiek.

Onderwerpen

1. Calculus

 • differentiëren: productregel, kettingregel
 • speciale functies: exp, log, sin, cos
 • minima/maxima, partiële afgeleide
 • primitiveren, integreren
 • partieel integreren, substitutie

2. Kansrekening

 • combinatoriek
 • discrete/continue kansverdelingen
 • verwachtingswaarde, spreiding
 • voorwaardelijke kansen, Bayes regel, onafhankelijkheid

Werkvormen

 • 16 uur hoorcollege
 • 16 uur werkcollege
 • 52 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

hoorcolleges, huiswerkopdrachten en werkcolleges ter bespreking van de opdrachten

Toetsvorm

schriftelijk tentamen / written exam

Vereiste voorkennis

Discrete Wiskunde 1 en 2

Literatuur

dictaat, beschikbaar op:

Bijzonderheden

De cursus zal in het engels gegeven worden.


Deze cursus heeft ook een Engelstalige beschrijving.

Vakcode
NWI-IBC017
Studiepunten
3 ec
Periode
eerste kwartaal

Docenten

Opgenomen in