ICT en Samenleving

Inleiding

De Informatica en Samenleving 1 cursus heeft als doel om de complexe interactie tussen technologische ontwikkelingen en maatschappelijke omgeving te bestuderen en te problematiseren. 

De benadering is probleemgericht: op basis van een aantal case studies die tijdens het college besproken worden komen verschillende soorten problematiek aan bod. We zullen het o.a. hebben over de relatie tussen privacy en beschikbaarheid van gegevens op het Net, de democratiserende functie van het World Wide Web, de centraliteit van de informatietechnologie voor het behouden van kennis.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus is de student 

 • op de hoogte van en heeft kennis over modellen en theorieën die de wederzijdse invloed van wetenschap en samenleving beschrijven;
 • zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers;
 • in staat om wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen binnen zijn/haar vakgebied in een bredere maatschappelijke context te plaatsen en te analyseren in hun ethische en sociale implicaties;
 • in staat om zijn/haar  positie over een relevant onderwerp te beargumenteren en uiteen te zetten in een schriftelijk betoog.
 

Onderwerpen

 • De verhouding wetenschap-technologie-samenleving
 • ICT & Privacy
 • ICT & Politiek
 • ICT & Kennis

Werkvormen

 • 1.5 uur begeleid individueel project werk
 • 16 uur hoorcollege
 • 66.5 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

Hoorcolleges en opdrachten.

Toetsvorm

Aan de studenten zal gevraagd worden om 3 korte werkstukken te schrijven en een langer eindpaper. Er is geen eindtentamen gepland. De korte opdrachten tellen voor 50%, de eindpaper voor 50%.

Vereiste voorkennis

Geen.

Literatuur

Literatuur wordt uitgedeeld tijdens de colleges en is beschikbaar via Blackboard.

Website


Vakcode
NWI-I00036
Studiepunten
3 ec
Periode
derde kwartaal

Docent

Opgenomen in

 • Bachelor Informatica