Processoren

Inleiding

In deze cursus krijg je een inleiding in de opbouw van de processor, het centrale onderdeel van de computer.

Leerdoelen

 • Je kent de basisprincipes van computerorganisatie.
 • Je kunt de verschillende abstractienivo’s van de architectuur van een moderne computer beschrijven.
 • Je kunt de relatie tussen de organisatie van een processor en zijn instructieset verklaren.
 • Je kent een aantal veel gebruikte manieren om processor-performance te verbeteren.
 • Je hebt enige kennis van circuit-ontwerp, processor-ontwerp en assembly-programmering.

Onderwerpen

 • getallenrepresenatie en Booleaanse algebra
 • logische poorten en schakelingen
 • sequentiële logica en schakelingen
 • computerstructuur (processor, geheugen, besturingseenheid, ALU, in-/uitvoerapparaat, bus)
 • processor operation (instructie, instructieset, instructiecyclus, interrupt)
 • eenvoudige assembly-programmering

Werkvormen

 • 6 uur begeleid groeps project werk
 • 16 uur hoorcollege
 • 26 uur onbegeleid groeps project werk
 • 16 uur werkcollege
 • 20 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

Lectures, problems sessions, lab, homework assignments.

Toetsvorm

Practicum (je ontwerpt delen van een processor) en tentamen. Je tentamencijfer moet minstens 5,0 zijn. Met huiswerkopgaven kun je een bonus op je tentamencijfer krijgen.

Vereiste voorkennis

geen.

Literatuur

Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organisation; 5th ed., Prentice-Hall 2006 or 6th ed., Prentice-Hall 2013. http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Structured-Computer-Organization-6E/9780132916523.page

Sommige delen van The Art of Assembly Language, een onlineboek door Randall Hyde, zijn ook interessant om te raadplegen. http://www.artofasm.com/index.html

Mocht je processordesign echt interessant vinden is ook zeer waardevol: John Hennessy, David Patterson: Computer Organisation and Design: The Hardware/Software Interface, 4th ed., Morgan Kaufmann 2011. http://store.elsevier.com/Computer-Organization-and-Design/David-Patterson/isbn-9780123747501/

Website


Vakcode
NWI-IPC006
Studiepunten
3 ec
Periode
tweede kwartaal

Docenten

Opgenomen in

 • Bachelor Informatica