Databases

Inleiding

Deze cursus behandelt een aantal aspecten die belangrijk zijn binnen de gehele ‘levenscyclus' van informatiesystemen. In het vak Modelleren hebben we geleerd een conceptueel model te maken. 

Vanuit dat model zullen we delen van het gewenste informatiesysteem, zoals de onderliggende databasestructuur, afleiden. Daarbij gebruiken we de taal SQL.

Vervolgens gaan we in op security door access control in een rol-gebaseerde benadering. We besteden ook aandacht aan het SQL transactie-model.

Leerdoelen

Na deze cursus kan de student:
 1. SQL-queries opstellen, ook voor niet-triviale gevallen
 2. een conceptueel model transformeren naar een efficiënte relationele database-structuur onder handhaving van bestaande domein constraints
 3. het rol-gebaseerde security concept van SQL toepassen
 4. de SQL transactie toepassen

Onderwerpen

 1. SQL: syntax, semantiek, opstellen queries via verfijningen
 2. relational transformation; optimized schema, bewaking beperkingsregels
 3. Role-based security
 4. Transacties

Werkvormen

 • 16 uur computerpracticum
 • 16 uur hoorcollege
 • 52 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

Een deel van de cursus is taak gestuurd ingericht, met een cyclus van [deels interactieve] hoorcolleges, zelfstudie en oefenopgaven en een nabespreking [plus verdere oefening] tijdens werkcolleges. Elke week staat een bepaald thema centraal. 
De ervaring is, dat de studenten die op een goede manier aan de slag gaan met zelfstudie en de oefenopgaven serieus maken, weinig problemen hebben met het halen van het tentamen.

Literatuur

Bij dit vak wordt materiaal verstrekt via het Blackboard

Het collegedictaat staat daar in elektronische vorm.


Vakcode
NWI-IPC024
Studiepunten
3 ec
Periode
derde kwartaal

Docent

Opgenomen in

 • Bachelor Informatica