Requirements Engineering

Inleiding

Een inleiding in de "Requirements Engineering" (RE): een kernactiviteit in systeemontwikkeling die neerkomt op het vergaren en zorgvuldig specificeren van de eisen en verwachtingen die diverse stakeholders (opdrachtgevers, toekomstige gebruikers) hebben met betrekking tot een te bouwen informatiesysteem. We bestuderen en oefenen een methodiek waarin Use Cases centraal staan, maar waarbij diverse informele en formele modellen en beschrijvingen integraal worden opgesteld. Daarbij spelen bijv. ook conceptuele domeinmodellen en Business Rules een rol. Daarnaast is er aandacht voor een analytische beschouwing van de problematiek die aan de in de cursus behandelde methoden en technieken ten grondslag liggen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

 • Goede kwaliteit requirements integraal formuleren middels een aantal technieken, waaronder use cases, scenarios, domeinmodellen, business rules
 • RE plaatsen binnen ontwikkelprocessen voor informatiesystemen
 • Reflecteren op RE in zowel theoretische als toegepaste zin, en in context van systeemontwikkeling als geheel
 • Waar nodig zelfstandig aanpassingen en aanvullingen op het reguliere RE process formuleren

Onderwerpen

Onderwerpen

 • Wat zijn requirements (why-what-how van een systeem; functioneel and non-functioneel)
 • Requirements vergaren
 • Specificeren van requirements
 • RE strategieen in verschillende SD projecten 
 • Fasering en planning in RE
 • Use Cases
 • Scenarios
 • Business rules
 • Domein modellen
 • Stakeholder Analyse
 • Requirements en taal
 • RE in de praktijk
 • Kritische beschouwing op RE

Werkvormen

 • 8 uur begeleid groeps project werk
 • 16 uur hoorcollege
 • 8 uur werkcollege
 • 52 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

Colleges en werkcolleges + project. De hoorcolleges behandelen het vaste leerboek van de cursus, maar ook een aantal uitbreidingen daarop. Al met al wordt een aantal integrale beschrijvingen en modellen aangeboden en uitgelegd, en daarnaast een uitgebreide werkwijze, alsmede de filosofie daarachter. In het werkcollege worden deze technieken aan de hand van het groepsproject uitgediept en geoefend.

Toetsvorm

Groepsproject+presentatie (50%) en tentamen (50%). Beide minimaal 5.0 om het vak af te kunnen ronden.

Vereiste voorkennis

De cursus Modelleren (NWI-IPC019, ORM) is een pre. Voor schakelvakkers: een vorm van conceptueel modelleren, bijv. FCO-IM, ORM, of ER. UML kennis is ook handig, m.n. Use Cases en Class Diagrams.

Literatuur

Centraal staat het leerboek "Use Cases - requirements in context" (Kulak en Guiney, 2003; 2nd edition; Addison-Wesley; ISBN 0-321-15498-3). 

Overig materiaal (o.a. een syllabus) wordt digitaal aangeboden via de website.

Bijzonderheden

De inhoud van deze cursusbeschrijving is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat deze in de loop van het najaar 2015 nog wordt aangepast.


Vakcode
NWI-IPC023
Studiepunten
3 ec
Periode
tweede kwartaal

Docent

Opgenomen in

 • Bachelor Informatica