Modelleren

Inleiding

Deze cursus behandelt een aantal aspecten die belangrijk zijn binnen de gehele ‘levenscyclus' van informatiesystemen. Essentieel is om het betreffende ‘domein' goed te begrijpen, correct af te bakenen, de belangrijke concepten binnen dat domein te identificeren, hun onderlinge relaties te bepalen, en vast te leggen aan welke beperkingen hun gedrag moet voldoen. We leggen onze bevindingen vast in een conceptueel (data)model, dat niet alleen communicatie over het domein maar ook redeneren over domein en model mogelijk maakt. 

Leerdoelen

Na deze cursus kan de student:

 1. zinnen in natuurlijke taal omzetten naar de ORM-normaalvorm
 2. uit een domeinbeschrijving systematisch een conceptueel ORM-model afleiden
 3. det correctheid en volledigheid van dit model beargumenteren
 4. conceptuele operaties op een domein uitdrukken in termen van de taal ORC

Onderwerpen

 1. UoD (Universe of Discourse); gecontroleerde taal
 2. Het conceptuele schema; ORM (Object Role Modeling)
 3. Constraints
 4. Complexe typen
 5. ORC (voor formuleren eigenschappen en operaties en bewijzen van eigenschappen)
 6. Formele versus informele wereld

Werkvormen

 • 16 uur hoorcollege
 • 16 uur werkcollege
 • 52 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

Een deel van de cursus is taak gestuurd ingericht, met een cyclus van [deels interactieve] hoorcolleges, zelfstudie en oefenopgaven en een nabespreking [plus verdere oefening] tijdens werkcolleges. Elke week staat een bepaald thema centraal. 
De ervaring is, dat de studenten die op een goede manier aan de slag gaan met zelfstudie en de oefenopgaven serieus maken, weinig problemen hebben met het halen van toetsen en tentamen.

Literatuur

Bij dit vak wordt materiaal verstrekt via het Blackboard
Het collegedictaat staat daar in elektronische vorm.

Vakcode
NWI-IPC019
Studiepunten
3 ec
Periode
eerste kwartaal

Docent

Opgenomen in

 • Bachelor Informatica