Student Company

Beschrijving

In Student Company richt je met een aantal mede-studenten een bedrijfje op, en zet je je in voor dat bedrijf. Je verdeelt functies, doet onderzoek, schrijft een businessplan en geeft aandelen uit; aan het einde van het traject organiseer je een aandeelhoudersvergadering en zorg je voor een financiële eindbalans. Je krijgt te maken met succes en teleurstellingen, net als in het bedrijfsleven. In het Student Company programma onderneem je dus echt, maar in een beschermde omgeving. Je leert ondernemen door het doen.

Leerdoelen

Je maakt kennis met ondernemerschap, ervaart wat het is om zelf te ondernemen, en leert zodoende om een bedrijf te starten.

Werkvormen

  • 40 uur begeleid groeps project werk
  • 128 uur onbegeleid groeps project werk

Toelichting werkvormen

Begeleid groepswerk: je werkt met een aantal mede-studenten aan het opzetten en runnen van een bedrijf; wekelijks is er contact met en begeleiding van een docent.

Het programma is ontwikkeld door de Stichting Jong Ondernemen en we zullen gebruik maken van de ondersteunende faciliteiten die zij bieden. Begeleiding en beoordeling worden echter verzorgd door docenten van FNWI.

De totale doorlooptijd van het programma is ongeveer acht maanden.

Tentaminering

Het ondernemingsplan en jaarverslag worden beoordeeld door de begeleidend docent.

Vereiste voorkennis

Voorkennis is niet nodig maar je moet wel nieuwsgierig zijn naar ondernemerschap, en gemotiveerd zijn om tijd en energie in dit programma te steken.

Bijzonderheden

LET OP:

  1. Naast aanmelding in Osiris graag ook de docent, Egbert-Jan Sol, mailen - voor 1 september 2015!
  2. Er wordt een introductieavond georganiseerd in de eerste week van het studiejaar, de precieze datum volgt nog.
  3. Bij grote belangstelling vindt een selectieprocedure plaats door middel van interviews.
  4. Na de selectie wordt er een kickoff meeting gepland. De wekelijkse contactmomenten plannen we in overleg.

Vakcode
NWI-GCSE008
Studiepunten
6 ec

Docenten

Opgenomen in