Beleid, ondernemerschap en innovatie

Beschrijving

Centraal in de cursus staan “de onderneming” en “de overheid” als actoren voor een duurzame toekomst. Duurzaamheid heeft hierbij vele gezichten: gezondheid, ecologische balans, sociale en economische aspecten.

Zowel de publieke sector (de overheden, beleidsmakers) als het bedrijfsleven worstelen met de vraag hoe het duurzaamheidsvraagstuk het hoofd te bieden. Innovatie neemt hierbij een belangrijke rol in; bedrijven proberen via duurzame innovatie de markt van de toekomst te veroveren, en de publieke sector stuurt bedrijven, bijvoorbeeld door te verleiden of te dwingen te investeren in de duurzame economie van de toekomst in plaats van in de “oude economie” te blijven opereren.

In vier inleidende hoorcolleges wordt duidelijk gemaakt wat er in de praktijk van beleid en bedrijf gebeurt, hoe innovatie werkt in beleid of bedrijf, en hoe dat interactie heeft met maatschappelijke uitdagingen. In het bijzonder komen klimaat-, energie- en gezondheidsaspecten aan bod. Enkele basisbegrippen rondom beleidsvorming, business modellen, intellectueel eigendom en innovatie worden behandeld. Er is geen tentamen over de hoorcolleges, maar je wordt geacht in een individuele opdracht (zie onder) gebruik te maken van de hoorcolleges en genoemde artikelen.

De rest van de cursus is gericht op het groepsproject. De groepen maken regelmatig een voortgangsafspraak met hun studentassistent.

 

Week in Q2 

Hoorcollege (13:45 – 15:30u)

Docent

11 november

Het belang van beleid en bedrijf: Klimaat en energie, inleiding cursus

 

Heleen de Coninck

18  november

Wat is een business model? Financiële aspecten van een bedrijf

Egbert-Jan Sol

25 november

Het belang van beleid en bedrijf: gezondheid

Een innovatief beleidsvoorstel: maatschappelijke ambitie en het publieke speelveld

Marieke de Vries

Heleen de Coninck

2 december

Octrooien en intellectueel eigendom

Wat heeft het studentenleven te bieden rondom
ondernemerschap?
SUM, Unipartners, Student Company, ilovemuesli

Egbert-Jan Sol

Diverse studentenorganisaties en -bedrijven

9 december

Mogelijk workshop pitchen

 

16 december

Pitchenbusiness plannen en beleidsvoorstellen (met feedback door docenten en studenten)

Heleen de Coninck, Egbert-Jan Sol

6 januari

Eindpresentatie groepsopdracht: business plannen en beleidsvoorstellen

Heleen de Coninck, Egbert-Jan Sol

13 januari

Eindpresentatie groepsopdracht: business plannen en beleidsvoorstellen

Heleen de Coninck, Egbert-Jan Sol

22 januari

Deadline voor groepsopdracht

 

31 januari

Deadline voor individuele opdracht

 

Leerdoelen

 • Je hebt enkele basale concepten van innovatieprocessen, beleidswetenschappen en bedrijfskunde leren kennen
 • Je hebt basale concepten uit de beleids- of bedrijfskunde toegepast op een praktische case van een overheid of onderneming
 • Je kent de verschillen tussen actoren in de publieke sector (beleidsmakers) en de private sector (bedrijven)
 • Je hebt een goede indruk van de consequenties en inhoud van een keuze voor of tegen de Science, Management & Innovation masterspecialisatie
 • Je kunt in groepsverband je project plannen en een opdracht uitvoeren

  Werkvormen

  • 4 uur begeleid groeps project werk
  • 8 uur hoorcollege
  • 40 uur onbegeleid groeps project werk
  • 8 uur onbegeleid individueel project werk
  • 6 uur presentatie door studenten
  • 18 uur zelfstudie

  Tentaminering

  Basaal business plan voor een bedrijf OF beleidsvoorstel voor overheid (70%), individuele opdracht (30%).

  Vereiste voorkennis

  Het vak “Beleid, ondernemerschap en innovatie” is het oriëntatievak voor de masterspecialisatie Science, Management & Innovation (SMI) en kan gevolgd worden in het derde jaar van iedere bachelor-opleiding van de FNWI.

  De SMI-masterspecialisatie kan binnen elk tweejarig FNWI-masterprogramma worden gevolgd. In de SMI-specialisatie richt je je op een maatschappelijk relevant bèta-thema naar keuze, en bereid je je voor op een carrière buiten het natuurwetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld op het starten van een eigen bedrijf, een loopbaan in het bedrijfsleven, een rol in de publieke sector of bij een maatschappelijke (onderzoeks)organisatie. Door het vak “Beleid, ondernemerschap en innovatie” te volgen, kom je erachter of deze specialisatie mogelijk iets voor je is.

  De cursus is ook onderdeel van de minor Global Challenges, Science and Entrepreneurship

  Literatuur

  Er wordt een reader samengesteld die te downloaden is op Blackboard.

  Onderstaande boeken zijn relevant als je meer wilt lezen over dit onderwerp:

  • Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State. Debunking public vs. private sector myths., Anthem Press: London, UK / New York NY, USA.
  • Shane, S., Edward Elgar, The Illusions of Entrepreneurship, Cheltenham, 2010
  • Kawasaki, Guy, The Art of the Start: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything, Portfolio, 2004.

  Vakcode
  NWI-GCSE007
  Studiepunten
  3 ec
  Periode
  tweede kwartaal

  Docenten

  Opgenomen in