Energy and Sustainability

Beschrijving

In de cursus wordt de maatschappelijke energiebehoefte besproken en de verschillende bronnen (fossiel, nucleair, duurzaam) behandeld die nu en in de toekomst in deze behoefte kunnen voorzien. Na een inleidend college over energiegebruik en behoefte worden de technologie, potentie een maatschappelijke implicaties van de verschillende energiebronnen behandeld door expert gastsprekers uit de verschillende disciplines.

Leerdoelen

 • De student heeft theoretische kennis van de processen die een rol spelen bij de exploitatie van onze huidige en toekomstige energiebronnen
 • De student is in staat om kwantitatief de mogelijkheden, uitdagingen en onmogelijkheden van de verschillende energiebronnen met elkaar te vergelijken
 • De student is in staat om op basis van de kwantitatieve vergelijking de maatschappelijke implicaties van de verschillende energiebronnen (verbaal en schriftelijk) te verwoorden in een samenhangend betoog

Werkvormen

 • 12 uur begeleid groeps project werk
 • 16 uur hoorcollege
 • 4 uur presentatie door studenten
 • 52 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

 • 18 uur hoorcollege
 • 14 uur werkbezoeken/ projectbijeenkomsten

Tentaminering

De cursus wordt afgesloten met de beoordeling van de groepsparticipatie tijdens de colleges, een in groepsverband te maken verslag en een presentatie over één van de behandelde energiebronnen.  

Vereiste voorkennis

Algemene vaardigheden verslag schrijven

Literatuur

Verplicht:
 • Jo Hermans, Energy Survival Guide, BetaText, 2011
 • David MacKay, Sustainable Energy – without the hot air, UIT Cambridge Ltd, 2009 (gratis te down loaden van www.withouthotair.com)

Aanvullend: 

 • hand-outs van de hoorcolleges

Bijzonderheden

Deze cursus voor de minor Grand Challenges is onderdeel van de Panoramacursus Energie voor tweedejaars Science studenten (NWI-MOL092) welke in aansluiting op het kwartaal hoorcolleges nog een kwartaal practicum opdrachten omvat.

Deze cursus heeft ook een Engelstalige beschrijving.

Vakcode
NWI-GCSE002
Studiepunten
3 ec
Periode
tweede kwartaal

Docenten

Opgenomen in