Klimaatverandering: Wetenschap en Beleid

Beschrijving

De klimaatwetenschap staat central in één van de meest verhitte maatschappelijke discussies. De apotheose met de Nobelprijs in 2007 voor Al Gore en het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) is gevolgd door een serie negatieve berichtgevingen in de media over gelekte emails en fouten in het IPCC rapport. De geloofwaardigheid van de klimaatwetenschap staat op het spel en de maatschappelijke belangstelling maakt ze tot speelbal in het politieke krachtenveld. In de recente Nederlandse politiek is niet eerder zo’n scherpe discussie ontstaan over deze in verhouding jonge wetenschap. Het klimaatdebat is sterk gepolariseerd met twee 'kampen' die lijnrecht tegenover elkaar staan waarin ideologische, electorale en wetenschappelijke argumenten door elkaar heen lopen. Intussen stapelen de wetenschappelijke bewijzen zich op, maar blijft de concentratie broeikasgassen wereldwijd onverminderd toenemen. De economische crisis heeft ertoe geleid dat landen nog kritischer kijken naar klimaatverandering om kosten te besparen.

Deze ontwikkelingen maakt de wisselwerking tussen klimaatwetenschap en klimaatbeleid actueel en levendig en daardoor zeer interessant. In dit college staat deze wisselwerking centraal. We staan stil bij de belangrijkste uitdagingen in de klimaatwetenschap en de controverses en nemen een kijkje in de wetenschappelijke keuken. Het klimaatdebat en de oorzaken van het ontstaan ervan komen aan bod.  Het college besteedt ook aandacht aan het nationale en international klimaatbeleid  en de rol van het VN klimaatpanel. De basisbegrippen van de wisselwerking tussen klimaatwetenschap en klimaatbeleid worden behandeld. Dit doen we aan de hand van praktische voorbeelden. Je zult kennis maken met de dilemma’s waar het in de praktijk om draait in de relatie tussen klimaatbeleid en klimaatwetenschap.  Daarnaast zul je deel uit maken van een gesimuleerde VN bijeenkomst en discussieren en onderhandelen over de klimaatproblematiek en mogelijke oplossingen. 

Enthousiaste beleidsmedewerkers en wetenschappers zullen hun kijk geven vanuit de praktijk. Hierbij komen centrale vragen aan bod als: hoe gaat het beleid om met wetenschappelijke onzekerheden en met de veelheid aan informatie? Hoe gaan de klimaatwetenschap om met het veranderde maatschappelijke en politieke krachtenveld? Hoe werken wetenschappelijke resultaten concreet door in beleid? Na het college ben je in staat om deze vragen aan te pakken en als je het leuk vindt bij beleids- of wetenschappelijke instellingen aan de slag te gaan om je te verdiepen en verder te werken aan diverse casussen in de praktijk of de Nederlandse delegatie te ondersteunen tijdens een klimaatbijeenkomst van de Verenigde Naties. Studenten die jullie zijn voorgegaan zullen hun ervaringen vertellen.

Leerdoelen

 • Kennismaken met de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en de controverses.
 • Kennismaken met het nationale en internationale klimaatbeleid op het gebied van adaptatie en mitigatie
 • Kennis van het klimaatdebat en de achterliggende oorzaken
 • Begrijpen hoe wetenschappelijke resultaten doorwerken in het klimaatbeleid
 • Kennismaken met een aantal praktijkcasussen

Onderwerpen

 1. De natuurlijke en menselijke factoren die klimaatverandering beïnvloeden en de belangrijkste controverrses: wie heeft er gelijk?
 2. Een kijkje in de wetenschappelijke keuken. Hoe wordt onderzoek naar klimaatverandering uitgevoerd?
 3. Het klimaatbeleid: de uitvoering en het verschil tussen adaptatie en mitigatie.
 4. De verbinding tussen klimaatwetenschap en klimaatbeleid: hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de knelpunten en successen? Welke uitdagingen en wetenschappelijke vragen spelen een rol? Welke rol speelt het huidige verhitte debat met klimaatsceptici?
 5. De interactie klimaatwetenschap en beleid in de praktijk. 
 6. Deelname aan een klimaatdebat

Werkvormen

 • 16 uur hoorcollege
 • 16 uur responsie-college
 • 52 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

 • 16 uur hoorcollege
 • 16 uur werkcollege met opdrachten

Tentaminering

De details t.a.v. tentaminering zullen in het college verder worden toegelicht.

Information about the examination will be given during the course

Vereiste voorkennis

Het vak vereist geen aparte voorkennis en is ook toegespitst op andere opleidingen.

Literatuur

De benodigde literatuur wordt in het college aangereikt

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de nieuwe minor Global Challenge, Science & Entrepreneurship,  maar kan ook los worden gevolgd. Het vak zal ook een interactie hebben met het vak "Debating Science in Society", waarin je zult deelnemen aan een 'echt' klimaatdebat in een setting van de Verenigde Naties. 

Deze cursus heeft ook een Engelstalige beschrijving.

Vakcode
NWI-GCSE001
Studiepunten
3 ec
Periode
tweede kwartaal

Docent

Opgenomen in