Introductie Artificiele Intelligentie A

Beschrijving

Het doel van de cursus is om een eerste indruk te geven van het vakgebied artificiële intelligentie, zonder diep in te gaan op technische details. Aan de orde komen:

 • wat artificiële intelligentie is, en hoe AI-technieken toegepast (kunnen) worden in een voorbeeld van een daadwerkelijk softwaresysteem;
 • fundamentele zoektechnieken en hun toepassing;
 • kennisrepresentaties, de belangrijkste talen daarvoor en hun toepassing in bovenstaand voorbeeld-domein;
 • leren door computers, de belangrijkste technieken daarvoor en hun toepassing.

Leerdoelen

De globale leerdoelen van de cursus zijn:

 • Typische AI-problemen kunnen herkennen, typische kenmerken van AI-problemen kunnen uitleggen, voorbeelden van AI-problemen kunnen bedenken.
 • De relatie tussen een probleemruimte en een zoekboom kunnen uitleggen, fundamentele zoekmethoden en hun verschillen kunnen uitleggen, pseudo-algoritmes voor elementaire zoektechnieken kunnen produceren, zoektechnieken kunnen selecteren en toepassen in eenvoudige voorbeelden.
 • Voorbeelden kunnen geven van verschillende kennisrepresentaties, effectieve representaties kunnen produceren voor eenvoudige voorbeelden.
 • De essentie van verschillende leermethoden kunnen uitleggen, details van verschillende leermethoden kunnen uitwerken in eenvoudige voorbeelden.

Werkvormen

Hoorcollege, responsiecollege, oefensessies.

Toetsingsvorm

Twee "open vragen, gesloten boek" deeltentamens, opdrachten.

Vereiste voorkennis

Enige kennis van wiskunde, programmeren en formele logica strekt tot voordeel.

Literatuur

Verplicht voor KI-studenten, aanbevolen voor Informatica-studenten:

 • Poole, D.I.R. & Mackworth, A.K.P. (2010), Artificial Intelligence, foundations of computational agents. Cambridges University Press, ISBN 978-0-521-51900-7.
  (Het gehele boek is legaal beschikbaar via http://artint.info/html/ArtInt.html).

Bijzonderheden

Sommige colleges worden in het Engels gegeven.

Vakcode
SOW-BKI121
Studiepunten
4 ec
Niveau
KI.B1

Docenten

Opgenomen in