Zoek
English
  Studiegidsen 2013-2014
Radboud UniversiteitStudiegidsenFaculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica > Bachelor Natuur- en Sterrenkunde

Voorwoord 

In deze studiegids vind je informatie over het onderwijsprogramma voor de Bachelor per jaargang met een beschrijving van de cursussen. Naast deze bachelorgids is er een aparte Engelstalige mastergids

Rechten en plichten voor een student, voorzieningen en regelingen, o.a. de OER, zijn te vinden op het web:

http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/regelingen_examens/

College- en tentamenroosters zijn niet in deze gids opgenomen aangezien collegezalen nog wel eens veranderen. De student is zelf verantwoordelijk voor het controleren van het rooster. Tentamenroosters kunnen tot vijf dagen voor de tentamendatum op het rooster veranderen. Bij wijzigingen binnen de termijn van vijf dagen krijgt de student via Blackboard bericht.

Roosters zijn te raadplegen op: http://www.ru.nl/rooster/.

Voor een goede communicatie dien je al bij inschrijving je Radboud-emailadres te activeren, zodat je aangemeld kunt worden bij de mailinglist. Alle correspondentie loopt via dit officiële adres. NB: Je bent bij een forward er zelf verantwoordelijk voor dat je goed bereikbaar blijft.

Diverse colleges worden op video opgenomen en zijn beschikbaar voor degenen die zich hebben ingeschreven voor het cursus.  Na afloop van het college wordt de opname geplaatst onder de cursusinformatie op Blackboard.ru.nl.

Inschrijving voor cursussen en tentamens gaat elektronisch via Osiris

Algemene informatie voor studenten over bijvoorbeeld wonen-leven-welzijn, studiefinanciering, studeren, dienstverlening, rechtspositie, studie- en sportvereningen en andere nuttige adressen zijn te vinden op: http://www.ru.nl/studenten of in de Appendices achter in deze gids (belangrijke instanties en personen, examendata, jaarindeling, docenten, handige links etc.).

Deze studiegids 2013-2014 is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien er op- en/of aanmerkingen zijn op de inhoud van de studiegids gelieve deze door te geven aan Mw. Hanneke Vos of aan de eigen opleidingscoördinator (zie appendix)

Onderwijsdienstencentrum:
Bezoekadres: Heyendaalseweg 135, Nijmegen
Huygensgebouw, Begane grond, vleugel 5
Postadres: Postbus 9010, 6500 GL NIJMEGEN