Zoek
English
  Studiegidsen 2011-2012
Radboud UniversiteitStudiegidsenFaculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica > Bachelor Natuur- en Sterrenkunde

Voorwoord 

Deze studiegids bevat zowel algemene als gedetailleerde informatie over de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) in het studiejaar 2011/2012. Doelstellingen, leerdoelen en inhoud van het studieprogramma worden uitgebreid beschreven. Verder wordt informatie gegeven over de onderzoeksafdelingen (leerstoelgroepen), examenregelingen, voorzieningen voor studenten en studentenactiviteiten. De tekst van deze studiegids is alleen via internet beschikbaar: http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/studiegidsen/

Tenslotte zijn enkele appendices opgenomen waarin o.a. een lijst van belangrijke instanties en personen, examendata 2011/2012, de jaarindeling 2011/2012 en een lijst met alle docenten te vinden zijn.

De college- en tentamenroosters worden aan de studenten bekend gemaakt via de website: http://www.ru.nl/rooster/ en wijzigingen worden zo mogelijk dagelijks bijgehouden. 

Studenten zijn verplicht om ervoor te zorgen goed geïnformeerd te zijn door kennis te nemen van de inhoud van deze gids en van aanvullende informatie die door de opleiding wordt verstrekt. Dat kan via roostersite, e-mail of blackboard. 

Alle overige algemene informatie voor studenten over de Radbouduniversiteit, studeren, financiën, wonen, toelating en inschrijving, studentenvoorzieningen, studentenverenigingen en -organisaties en bovendien alle mogelijke nuttige adressen en telefoonnummers kunt u vinden op http://www.ru.nl/studenten.

Naast deze bachelorgids is er een aparte gids voor het masterprogramma Physics and Astronomy.

P.S.
Er is veel zorg besteed aan de inhoud van deze gids. Voor eventuele onjuistheden stellen de samenstellers zich echter niet verantwoordelijk. Indien er op- of aanmerkingen zijn dan gelieve u die aan hen door te geven.

Dr. G.W.M. Swart
Mw. J. Vos-van der Lugt

 

 

 

 

 

 

  • Bezoekadres: kamer HG 00.515, Heyendaalseweg 135, Nijmegen
  • Postadres: Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen
  • Telefoon: 024-3652559
  • E-mail: